Regeringen en ontwikkelingsinstellingen vrijen uitgeweken ‘helden’ op

Nieuws

Regeringen en ontwikkelingsinstellingen vrijen uitgeweken ‘helden’ op

Diego Cevallos

22 december 2002

De miljoenen Latijns-Amerikanen die uit
hun land zijn weggetrokken onder druk van de economische crisis en
torenhoge werkloosheid, zijn echte geldschieters geworden voor hun land van
herkomst. Vorig jaar stuurden de 35 miljoen emigranten uit Latijns-Amerika
en de Caraïben die in de VS wonen 23 miljard dollar naar huis, vier keer
meer dan in 1980. De Mexicaanse president Vicente Fox noemt de
uitwijkelingen helden en hoopt net als zijn collega’s uit andere
Latijns-Amerikaanse landen dat ze in de toekomst ook in toenemende mate
openbare ontwikkelingsinitiatieven zullen willen steunen. Ook multilaterale
financieringsinstellingen en ngo’s proberen de emigranten ertoe aan te
zetten meer en efficiënter te investeren in de landen waar ze vandaan komen.

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) schat dat Latijns-Amerika en
de Caraïben dit decennium 300 miljard dollar kunnen krijgen van
Latijns-Amerikanen die in het buitenland leven. Al die emigranten samen
verdienen 325 miljard dollar per jaar, en ongeveer een zevende daarvan gaat
naar hun achtergebleven families. In verscheidene Latijns-Amerikaanse
landen maken de financiële bijdragen uit het buitenland meer dan tien
procent uit van het bruto binnenlands product (bbp). De uitgeweken
Salvadoranen bijvoorbeeld hebben in 2001 meer dan 2 miljard dollar naar hun
families gestuurd - meer dan 13 percent van het bbp. De Mexicanen in de VS
sturen meer dan 7 miljard dollar naar huis, wat van Mexico de tweede
grootste ontvanger van steungeld uit het buitenland maakt, na India dat 9
miljard ontvangt.

Bijna al dat overgemaakte geld wordt in Latijns-Amerika bliksemsnel besteed
aan basisbehoeften en producten. Slechts een heel klein aandeel van het
bedrag gaat naar productieve investeringen. Maar langzaam komt daar
verandering in. In Mexico worden projecten als ‘Mi Communidad’ en ‘3 x 1’,
gefinancierd met emigrantengeld. In het kader van ‘Mi Communidad’ hebben
emigranten 4,5 miljoen dollar geïnvesteerd in 21 exportbedrijven waar
buitenlandse producten geassembleerd worden. Door het 3 x 1 programma zijn
in de laatste 8 jaar meer dan 400 projecten gefinancierd voor een totaal
bedrag van ongeveer 5 miljoen dollar. De Mexicaanse president Vicente Fox
heeft plechtig beloofd dat hij voor iedere peso die emigranten in
productieve ondernemingen investeren, er twee bij legt.

Ook de IDB en de Wereldbank hebben zetten projecten op om het
emigrantengeld naar productieve investeringen te kanaliseren. Sommige
Spaanstalige ngo’s volgen dezelfde weg en moedigen immigranten aan om te
sparen en in hun thuislanden te investeren. Er zijn echter ook kapers op de
kust. Financiële instellingen als de Amerikaanse Western Union en Money
Gram en de Mexicaanse Banco Azteca zijn ook op het geld dat de migranten
tegen een vette commissie van de VS naar Mexico overschrijven.

Hoewel de giften van emigranten de armoede in Latijns-Amerika wel
verzachten, zouden ze veel meer kunnen betekenen dan dat, zegt de IDB. Ze
zouden een krachtige motor kunnen zijn voor de ontwikkeling van
Latijns-Amerika. Voor dat kan, moeten er nog een hele rist obstakels uit de
weg worden geruimd. In de eerste plaats is dat de mentaliteit van de
emigranten zelf. Emigranten hebben doorgaans niet al te veel vertrouwen in
projecten van hun thuisland en verder weten ze vaak niet veel af van
investeren.