Rekenkamer: EU overschat haar eigen klimaatinspanningen

Nieuws

Coëfficiënten vaak veel te gul toegekend

Rekenkamer: EU overschat haar eigen klimaatinspanningen

Rekenkamer: EU overschat haar eigen klimaatinspanningen
Rekenkamer: EU overschat haar eigen klimaatinspanningen

IPS

01 juni 2022

De Europese Commissie heeft haar klimaatinspanningen overschat en haalt haar streefdoel van 20 procent lang niet. Dat blijkt uit berekeningen van de Europese Rekenkamer.

Eric Parker (CC BY-NC 2.0)

‘Handel alsof je huis in brand staat. Want dat is ook zo.’ Een klimaatbetoging in Rome, september 2019.

Eric Parker (CC BY-NC 2.0)

De Europese Commissie had tussen 2014 en 2020 naar eigen zeggen 216 miljard euro uitgegeven aan klimaatactie. Daarmee zou ze haar streefdoel hebben gehaald om 20 procent van haar begroting aan klimaatactie te spenderen.

De berekeningsmethode is volgens de auditeurs onbetrouwbaar omdat ze grotendeels is gebaseerd op veronderstellingen.

Maar auditeurs van de Europese Rekenkamer komen tot een heel andere conclusie. Zij constateren dat veel van de gerapporteerde uitgaven niet altijd relevant zijn voor klimaatactie, en dat het gerapporteerde bedrag ten minste 72 miljard euro te hoog ligt. In werkelijkheid gaat amper 13 procent van de Europese begroting naar klimaatactie.

Te gul

Dat heeft veel te maken met de inschatting van de impact van Europese programma’s. De Commissie wijst voor elk programma een coëfficiënt toe om de te verwachten gevolgen voor klimaatactie te beoordelen. Programma’s op het vlak van landbouw, infrastructuur en cohesie scoren vaak hoog.

Maar volgens de auditeurs is die methode onbetrouwbaar omdat ze grotendeels is gebaseerd op veronderstellingen. De uiteindelijke bijdrage aan de klimaatdoelen van de EU wordt niet geëvalueerd en er is geen systeem om de klimaatresultaten te monitoren.

Bovendien zijn de coëfficiënten vaak veel te gul toegekend: in sommige gevallen worden uitgaven geacht klimaatrelevant te zijn, ook al hebben de projecten weinig of geen effect op het klimaat. In andere gevallen wordt geen rekening gehouden met mogelijke negatieve effecten.

Toekomst

Dat heeft ook gevolgen voor de betrouwbaarheid van de klimaatinspanningen voor de volgende periode, 2021 tot 2027, zegt de Rekenkamer, omdat dezelfde gebreken blijven bestaan. Dat is des te belangrijker omdat het nieuwe Europese doel inmiddels omhoog is geschroefd tot 30 procent.

‘De aanpak van klimaatverandering is een topprioriteit voor de EU, die zichzelf ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen heeft gesteld’, zegt Joëlle Elvinger van de Europese Rekenkamer. ‘Daarom doen we een aantal aanbevelingen om de uitgaven van de EU beter te koppelen aan haar klimaat- en energiedoelstellingen. We bevelen bijvoorbeeld aan dat de Commissie de klimaatrelevantie van landbouwfinanciering beter moet onderbouwen.’