Rel over Tibet escaleert

Nieuws

Rel over Tibet escaleert

Antoaneta Bezlova

11 maart 2009

China heeft de grenzen van Tibet vergrendeld met legereenheden en vraagt dat de internationale gemeenschap de historische claim van Peking op het gebied erkent.

“Het is onmogelijk voor eender welk Westers land om geen zaken te doen met China. Maar het is ook onmogelijk voor het Westen om samen te werken met China als er geen objectief standpunt over Tibet ontwikkeld wordt”, schreef het Dagblad van het Volk, de krant van de communistische partij.
Het editoriaal kwam er op een moment dat de Chinese minister van Buitenlandse zaken Yang Jiechi buitenlandse regeringen waarschuwde om “geen bezoek te ontvangen van de Dalai Lama” en “hem geen gebruik te laten maken van hun grondgebied om Tibet van China af te scheuren.” Een bezoek van de Dalai Lama weigeren zou onderdeel moeten uitmaken van de “primaire regels van internationale relaties” voor elk land dat er belang aan hecht om de relaties met China te bewaren”, zei de minister op een persconferentie.
Toch heeft China de historische discussie over de soevereiniteit van Tibet nog lang niet gewonnen, zegt Barry Sautman, politicoloog aan de Universiteit van Hongkong. “Ze hebben in eigen land weliswaar het debat gewonnen, maar het feit dat ze de troepen versterken te midden van internationale kritiek wijst erop dat ze zich belaagd voelen”, zegt hij.
De vijftigste verjaardag van de mislukte Tibetaanse opstand deze week zorgde voor de grootste troepenontplooiing sinds de aankomst van de Chinese troepen in 1950. In de aanloop naar de verjaardag lanceerde Peking een omvangrijke propagandacampagne om steun te vergaren voor het Chinese beleid van strenge politieke controle en grootschalige investeringen in Tibet.
In Peking is ook een tentoonstelling geopend die de democratische hervormingen in Tibet toont, en op de nationale televisie werd een driedelige documentaire getoond.
China is ervan overtuigd dat de Dalai Lama een “groter Tibet” wil afsplitsen, ook al blijft hij herhalen dat hij enkel een “betekenisvolle autonomie” voor zijn thuisland nastreeft. “Zouden Duitsland, Frankrijk of eender welk ander land toestaan dat een kwart van hun territorium wordt afgesplitst?”, vroeg Yang Jiechi. De minister doelt daarmee op de recente rel nadat de Dalai Lama ontvangen was door de Franse president Nicolas Sarkozy. Een jaar eerder gebeurde al hetzelfde toen de Duitse kanselier Angela Merkel de Tibetaanse leider ontmoette.
Yangs waarschuwingen kunnen echter niet verhinderen dat landen die vriendschappelijke relaties met China onderhouden kritiek uiten op het Chinese beleid in Tibet. Dinsdag nog vroegen de Verenigde Staten aan Tibet om dat beleid te herzien omdat het spanningen creëerde en een “schadelijke impact” had op de religie en cultuur in de regio.