Rijadvies op maat kan fileleed verzachten

Met gedetailleerd individueel rijadvies is het mogelijk om verkeer beter te later doorstromen, bijvoorbeeld door de auto’s beter te verdelen over de rijstroken. Een ‘kastje’ in de auto of op termijn een app moet je dat advies geven.

  • Eneas De Troya (CC BY 2.0) File tijdens het spitsuur in La Paz, de derde meest dichtbevolkte stad in Bolivia. Eneas De Troya (CC BY 2.0)

Onderzoeker Wouter Schakel van de Technische Universiteit Delft ontwikkelde een systeem en toonde via simulaties aan dat de reistijdvertraging onder optimale omstandigheden met veertig tot vijftig procent kan worden verminderd.

Tactisch

Met geautomatiseerd rijadvies voor individuele automobilisten, via zogenoemde Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), is het mogelijk om de doorstroming op de wegen te vergroten en files te voorkomen.

‘De huidige systemen functioneren op kleinere schaal, zoals bijvoorbeeld cruise control, of op grotere schaal, met route-advies’, zegt Schakel. ‘Dit systeem werkt op de tussenliggende tactische schaal, en geeft adviezen over zowel de afstand tot de voorligger als de snelheid en de rijstrookkeuze.’

‘Potentiële problemen die ongeveer een tot twee kilometer verderop liggen, kunnen daardoor worden gereduceerd.’

Advies op maat

De eerste stap die het systeem zet, is het verzamelen van verkeersdata op rijstrookniveau, in tegenstelling tot het algemener inschatten van verkeer op de gehele weg. De tweede stap van het systeem is om op basis van de verkeerstoestand adviezen af te leiden en die naar de voertuigen te sturen.

Het systeem van Schakel past drie eenvoudige principes toe om de verkeersdoorstroming te verbeteren.

Het systeem van Schakel past drie verschillende maar eenvoudige principes toe om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Ten eerste het advies om van rijstrook te wisselen als er verderop een file zou kunnen ontstaan op de huidige rijstrook.

Ten tweede het advies om aan het eind van de file niet onnodig veel afstand te houden.

Het derde mogelijke advies aan de automobilist is om naar de linkerrijstrook te rijden als er fileterugslag dreigt bij een afrit op de hoofdweg.

Simulaties

Schakel testte het systeem via computersimulaties. ‘In optimale omstandigheden is de reistijdvertraging te reduceren met 40 tot 50 procent’, zegt hij. ‘Dan moet iedereen wel een kastje hebben dat deze rijadviezen geeft en moet iedereen die adviezen ook opvolgen. Dat zal in de praktijk niet direct gebeuren maar ook als bijvoorbeeld maar 10 procent van de auto’s meedoet, zie je al een behoorlijk effect’.

Of het systeem dat Schakel voorstelt ook effectief in de praktijk zal worden gebracht, is niet duidelijk. ‘Ik denk wel dat het zeker mogelijk is dat er binnen vijf jaar auto’s rijden met apps die dit soort adviezen geven’, zegt hij. ‘Misschien moeten we eenvoudig beginnen en het systeem daarna uitbreiden. Het advies om bestuurders aan het einde van een file actiever te maken, is bijvoorbeeld vrij simpel, maar tegelijk ook zeer effectief.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2832   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift