“Rijke landen ondermijnen VN-top over financiële crisis”

Nieuws

“Rijke landen ondermijnen VN-top over financiële crisis”

Thalif Deen

18 juni 2009

Voorlopig hebben er nog geen staatshoofden of regeringsleiders uit de industrielanden toegezegd voor de top over de financiële crisis die de Verenigde Naties volgende week in New York houden. Voor België gaat zelfs minister van ontwikkelingssamenwerking Charles Michel niet. Aziatische diplomaten denken dat het Westen de bijeenkomst wil doen mislukken door vertegenwoordigers zonder beslissingsmacht te sturen.

Westerse diplomaten doen sarcastisch over de driedaagse vergadering die op 24 juni begint. “Wij sturen iemand om aantekeningen te maken”, zegt er een. Dat staat voor een vertegenwoordiger die geen autoriteit heeft om tussenbeide te komen of te beslissen.

Voor België overwoog minster van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel om te gaan. Maar vanmiddag (18 juni) bleek volgens zijn woordvoerster, Valentine Delwart, “dat zijn agenda dat niet toelaat”.

Toezeggingen komen vooral uit het Zuiden

Enrique Yeves, de woordvoerder van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, bevestigt dat nog geen staatshoofden of regeringsleiders uit Westerse landen hebben laten weten dat ze naar de top komen. Uit andere landen, vooral dan uit de ontwikkelingslanden, is er wel al een 30-tal aanmeldingen van het allerhoogste niveau. “Latijns-Amerika en vooral de Caraïben zullen goed vertegenwoordigd zijn, en naar men mij vertelt zullen ook Afrika en Azië goed deelnemen”, zegt Yeves.

Volgens Yeves hebben sommige industrielanden al publiek verklaard dat ze misschien niet hun regeringsleider zullen sturen, maar toch wel een minister. Diplomaten uit andere werelddelen doen daar schamper over. “De Westerse landen proberen de bijeenkomst te ondermijnen door enkel voetvolk te sturen”, zegt een Aziatische diplomaat die anoniem wil blijven.

“Het is duidelijk waarom. Het Westen vindt dat de Algemene Vergadering niet het aangewezen forum is om de internationale financiële crisis te behandelen. Ze denken dat het de bevoegdheid van de Wereldbank en van het Internationaal Monetair Fonds is.”

Top voor alle landen

In april hield de G20, het overlegforum tussen de grootste industrie- en ontwikkelingslanden, al een top over de financiële crisis. Veel andere landen voelden zich daar buitengesloten. De beslissing om met alle VN-leden ook een top over de crisis te organiseren, werd unaniem goedgekeurd door alle 192 lidstaten. Dat gebeurde in november vorig jaar op een internationale conferentie over de financiering van ontwikkeling in Doha, de hoofdstad van Qatar. Er werd afgesproken dat de deelnemers uit “de hoogste politieke niveaus” zouden komen – dat zijn staats- en regeringsleiders.

Oorspronkelijk zou de vergadering van 1 tot 3 juni plaatsvinden. Maar verscheidene landen wilden meer tijd om te onderhandelen over het ontwerp van het slotdocument dat op de bijeenkomst zou moeten worden goedgekeurd. De discussies over dat ontwerp slepen aan en zullen waarschijnlijk voortduren tot net voor het begin van de conferentie op 24 juni.

De voorbije weken verschenen in verscheidene international verspreide kranten bijdragen waarin anonieme Westerse diplomaten verklaarden dat ze niet tevreden zijn met de linkse agenda van de voorzitter van de Algemene Vergadering, Miguel d’Escoto Brockmann. D’Escoto, een voormalige minister Buitenlandse Zaken in de Sandinistische regering van Nicaragua, organiseert de top. Volgens de critici is het nu ook al duidelijk dat de top niets zal opleveren.