Rijstteelt stoot steeds meer methaan uit

Nieuws

Rijstteelt stoot steeds meer methaan uit

23 oktober 2012

Naarmate de aarde opwarmt, stoot de rijstproductie steeds meer methaan uit, en vermindert de opbrengst. Dat blijkt uit een studie in Nature Climate Change.

De bevindingen zijn belangrijk, want rijst is het tweede meest belangrijke gewas ter wereld, en rijstvelden zijn een van de grootste menselijke bronnen van methaan.

De onderzoekers gingen na op welke manier de klimaatverandering een invloed had op de rijstteelt en vice versa. Ze deden dat vooral door statistische analyse van grote hoeveelheden data. Daaruit kwamen twee belangrijke trends naar voren: meer CO2 in de atmosfeer leidt tot meer methaanemissies uit rijstvelden, en de opwarming van de aarde leidt tot lagere opbrengsten.

Organismen

Het methaan in de velden wordt geproduceerd door minuscule organismen die leven van CO2 zoals mensen zuurstof inademen. Alleen is methaan een broeikasgas dat vele malen krachtiger is dan CO2.

Volgens de wetenschappers is er dus sprake van een vicieuze cirkel: voor elke geproduceerde kilogram rijst stijgt de uitgestoten hoeveelheid methaan stelselmatig, waardoor ook het broeikaseffect weer wordt gestimuleerd. Als de huidige klimaatmodellen bewaarheid worden, dan zal de hoeveelheid methaan per kilogram rijst verdubbelen tegen het einde van deze eeuw, voorspellen de onderzoekers. Naarmate de wereldbevolking groeit en de vraag naar rijst dus zal toenemen, vormt die methaanuitstoot een steeds belangrijker probleem.

De wetenschappers zien wel potentiële oplossingen, zoals het kort draineren van rijstvelden en het gebruik van andere meststoffen om de micro-organismen en dus de methaanuitstoot te reduceren. Om de terugval in de productie te counteren, moet dan weer gekozen worden voor droogtebestendige varianten en andere zaaimomenten.