Rio +10 of Rio -10 ? Propagandastrijd over succes Top van de

Nieuws

Rio +10 of Rio -10 ? Propagandastrijd over succes Top van de

Marwaan Macan-Markar

02 september 2002

De wereldtop over duurzame ontwikkeling in
Johannesburg gaat zijn laatste week in en VN-vertegenwoordigers doen er
alles aan om het resultaat van Rio +10 in een gunstig daglicht te stellen.
Tot frustratie van de niet-gouvernementele organisaties gebeurt dat vooral
door te verwijzen naar de rijke oogst aan type 2-akkoorden, die ten koste
gaan van bindende multilaterale afspraken.

Het aantal type 2-akkoorden, samenwerkingsprojecten tussen bedrijven,
regeringen en ngo’s, lijkt de nieuwe graadmeter te zijn geworden voor het
succes van de duurzaamheidstop. VN-vertegenwoordigers verkondigen met trots
dat er op de top al bijna 300 dergelijke afspraken zijn gemaakt. De
partnerschappen zijn iets nieuws, experimenten waar de wereldwijde
instellingen nog niet aan gedacht hebben. Bovendien wordt de bevolking zo
nauwer bij het besluitvormingsproces betrokken, zei Nitin Desai,
secretaris-generaal van de Top, ter verdediging van de afspraken.

Milieuactivisten zijn echter bijzonder verbolgen over de gang van zaken. In
tegenstelling tot multilaterale akkoorden als dat van Kyoto over de uitstoot
van broeikasgassen houden type 2-akkoorden voor regeringen geen concrete
doelstellingen of financiële verplichtingen in. De EcoEquitiy-coalition, een
verband van zes grote ngo’s waaronder Greenpeace en Oxfam, verklaarde dat de
wereldtop wel eens zou kunnen eindigen als Rio -10 omdat het principe van
multilateralisme overboord werd gegooid.

Type 2-akoorden zijn uitgevonden als terugvaloptie voor wanneer
multilaterale onderhandelingen niets opleveren. Op die manier probeert men
journalisten wijs te maken dat er toch vooruitgang is geboekt, stelt Martin
Khor van de Maleisische denktank Third World Network, De topconferentie was
aanvankelijk echter bedoeld om de milieudoelstellingen en de financiële
engagementen uit het multilaterale kader van de top van Rio veilig te
stellen.

Sommigen zien de trend als een overwinning voor de Verenigde Staten, die
niet hoog oplopen met multilaterale akkoorden en duurzame ontwikkeling in
handen willen geven van bedrijven en stichtingen. Washington ontpopte zich
alvast als vurig pleitbezorger van de nieuwe aanpak en riep zich uit tot
wereldleider in duurzame ontwikkeling.

Verklaringen zijn ok, maar de problemen kunnen alleen worden opgelost met
concrete maatregelen, zei de Amerikaanse onderminister voor buitenlandse
zaken Paula Dobriansky op een persconferentie. De VS spenderen naar eigen
zeggen een miljard dollar aan armoedebestrijding en milieubescherming, het
merendeel via type 2-akkoorden.

De multilaterale instellingen die voortkwamen uit de Rio-top dreigen het
slachtoffer te worden van de nieuwe aanpak. Zo verbonden regeringen zich
ertoe elke vier jaar een vast bedrag ter beschikking te stellen van het
Global Environment Facility (GEF), een fonds waarmee duurzame
ontwikkelingsprojecten kunnen worden gesubsidieerd. Verwacht werd dat dit
multilaterale financiële engagement van het eerste type zou worden verhoogd
in Johannesburg, maar daar ziet het niet naar uit.

Ook de belofte van rijke landen om 0,7 procent van hun BNP te spenderen aan
ontwikkelingssamenwerking lijkt een stille dood te sterven. Als alternatief
worden nu de type 2-afspraken naar voren geschoven. Volgens activisten
betekenen die de doodsteek voor de geest van internationale samenwerking die
op de Top van de Aarde in Rio werd erkend als sleutel tot duurzame
ontwikkeling.

Xml=3

Ref: dv en if he