Rio Grande verdeelt VS en Mexico nog meer

Nieuws

Rio Grande verdeelt VS en Mexico nog meer

Diego Cevallos

23 mei 2002

In de door droogte geteisterde grensstreek
tussen de VS en Mexico loopt de spanning over het gebruik van de Rio Grande
hoog op. De VS dreigt met gerechtelijke stappen tegen Mexico, als dat land
het water in de rivier niet beter beheert. Volgens experts is dit nog maar
een voorsmaakje van toekomstige conflicten die rond water kunnen ontstaan.

Zowel de federale regering in Washington als de gouverneur van de staat
Texas eisen dat Mexico het verdrag rond het gedeeld gebruik van de Rio
Grande uit 1944 toepast, en een ‘schuld’ van ongeveer twee miljoen kubieke
meter water betaalt. Zoveel water heeft Mexico te veel uit de rivier geput.
Een groep Texaanse advocaten onderzoekt momenteel hoe Mexico daartoe
gedwongen kan worden. De regering van Vicente Fox heeft wel beloofd om aan
de internationale verplichtingen te voldoen, maar wil de schuld niet betalen
omdat dit fataal zou zijn voor de Mexicaanse boeren in de streek.
Parlementsleden van de oppositie kondigden woensdag aan dat ze indien nodig
bereid zijn om voor het internationaal gerechtshof van Den Haag te
verschijnen, om de rechten van de Mexicaanse bevolking te verdedigen.

De Nationale Watercommissie van Mexico geeft wel toe dat 70 procent van het
water dat Mexico uit de Rio Grande haalt, verloren gaat door lekken,
verdamping en inefficiënte irrigatie. Ook Fox benadrukte al dat het
waterbeheer in het noorden van Mexico dringend verbeterd moet worden. Op
veel plaatsen worden velden nog steeds overstroomd bij wijze van irrigatie.
Maar de Mexicaanse regering heeft het geld niet om een modern
waterdistributiesysteem uit te bouwen. Volgens de Nationale Watercommissie
is de komende vijf jaar zeker 520 miljoen dollar nodig voor betere
irrigatiesystemen in de landelijke regio’s.

Het water van de Rio Grande en zijn zijrivieren was lang voldoende om aan de
noden van de bevolking langs beide kanten van de grens te voldoen. Het is
pas toen de droogte in 1993 toesloeg dat het conflict begon. De laatste
jaren was de droogte dramatisch. Vooral de boeren, die 80 procent van het
beschikbare water verbruiken, zijn hier het slachtoffer van, stelt Jaime
Tinoco afgevaardigde van de Nationale Watercommissie in de noordelijke
grensstreek. Volgens procureur-generaal van Texas John Cornyn zijn door het
watertekort in Texas al 20.000 jobs verloren gegaan, wat neerkomt op een
verlies van twee miljard dollar. Aan de Amerikaanse kant werken de
irrigatiesystemen en de waterdistributie wel efficiënt. Volgens
weersdeskundigen zal de droogte nog zeker maanden of zelfs jaren aanhouden.

In oktober verzamelen vertegenwoordigers van de Latijns-Amerikaanse landen
in Mexico voor de conferentie ‘Water voor de Amerika’s in de 21ste eeuw’, in
voorbereiding van het Wereldforum over Water in Japan in 2003.
Latijns-Amerika en de Cariben bezitten 27 procent van het zoetwater van de
planeet, 12 procent van het land en 6 procent van de wereldbevolking. Toch
heeft bijna één derde van de bevolking er geen toegang tot zuiver water of
tot riolering. Twee derde van de grond is droog of halfdroog.

De Verenigde Naties hebben al meermaals gewaarschuwd dat water in de 21ste
eeuw wel eens het hoofdmotief kan worden voor oorlogen. De wereldwijde
waterconsumptie is tussen ‘90 en ‘95 verzesvoudigd en ongeveer één derde van
de wereldbevolking woont in een land met een problematische
waterbevoorrading, zo blijkt uit studies van het VN-Milieuprogramma UNEP.
Wereldwijd hebben 1,4 miljard mensen geen zuiver water en jaarlijks sterven
3,4 miljoen mensen aan ziektes veroorzaakt door besmet water. Volgens het
Globaal Waterbeleidproject in Massachusetts riskeren 51 landen om de komende
tien jaar in conflicten rond water verzeild te raken.

Diego Cevallos