Rio+20 is raadsel voor Brazilianen

Nieuws

Rio+20 is raadsel voor Brazilianen

31 oktober 2011

Amper 11 procent van de Brazilianen weet precies of ongeveer waar Rio+20 voor staat. De VN-Conferentie over Duurzame Ontwikkeling moet de belangrijkste topbijeenkomst van 2012 worden en vindt net als de historische Top van de Aarde uit 1992 in Rio de Janeiro plaats.

Twee derde van de respondenten in een recente enquête van het Braziliaanse Vitae Civilis, een organisatie die ijvert voor een duurzame samenleving, had nog nooit over Rio+20 gehoord. De kennis blijkt alleen onder hoger opgeleide Brazilianen verspreid.

De tweede Top van de Aarde brengt in juni 2012 staatshoofden en regeringsleiders, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en mensen uit het bedrijfsleven samen om nieuwe oplossingen te bedenken voor de problematische verhouding tussen economie, milieu en sociale ontwikkeling. Ze bekijken wat er kan worden verbeterd aan de verdragen over klimaatverandering, biodiversiteit en verwoestijning die in 1992 in Rio werden uitgewerkt, en discussiëren over de bijdrage die de zogenaamde “groene economie” kan leveren.

Uit de enquête blijkt wel dat veel Brazilianen wakker liggen van de vraagstukken die in Rio zullen worden besproken. 92 procent van de ondervraagden geeft aan dat de opwarming van de aarde volgens hen een groot probleem is. 73 procent is geïnteresseerd in de thema’s die in Rio zullen worden behandeld.

Nederland en België

In Nederland wordt de conferentie voorbereid door het Nationaal Platform Rio+20. Het Nationaal Platform brengt mensen samen die zich willen inzetten voor een groene economie. Het wil tien aanbevelingen en tien goede voorbeelden formuleren voor de conferentie, zodat Nederland er een belangrijke rol kan spelen. De eerste bijeenkomst vond plaats op 28 juni en trok bijna honderd deelnemers. Een van de sprekers was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen. “Rio moet geen papieren tijger worden maar echt bijdragen. Daarom moet de Nederlandse inbreng goed zijn”, zei Knapen aan Vice Versa, een Nederlands vakblad over ontwikkelingssamenwerking.

In België bereidt de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) de conferentie voor. De FRDO is een orgaan dat adviezen in verband met duurzame ontwikkeling geeft aan de federale overheid. De raad pleit voor concrete en cijfermatige doelstellingen die vastgelegd worden in een VN-Conventie. Principeverklaringen en intenties formuleren volstaat niet, zegt de raad in de drie adviezen die dit jaar al goedgekeurd werden. De FRDO pleit voor Duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) als aanvulling op de Milleniumdoelstellingen (MDG’s).