Riolering voor alle Brazilianen... in 2122

Nieuws

Riolering voor alle Brazilianen... in 2122

Fabiana Frayssinet

04 december 2007

Amper de helft van de Braziliaanse bevolking is aangesloten op het rioleringsnetwerk, en aan het huidige tempo zal de hele bevolking pas gebruik kunnen maken van riolering in 2122, het jaar waarin Brazilië 300 jaar onafhankelijkheid viert.

Tot die conclusie komt een studie van het Instituto Trata Brasil, dat ijvert voor een betere afvalverwerking in Brazilië. Uit het onderzoek blijkt dat de uitbouw van het rioleringsnetwerk trager verloopt dan die van andere openbare diensten zoals water- of elektriciteitsvoorziening of afvalverwerking.
Toch is riolering belangrijk, omdat er een rechtstreeks verband is tussen gebrek aan riolering en het sterftecijfer bij jonge kinderen. In Brazilië sterven elke dag zeven kinderen jonger dan vijf aan diarree. “Dat is meer dan 200 kinderen per maand,” zegt Luis Felli, voorzitter van de ITB. “Het equivalent van één vliegtuig per maand dat crasht vol met kinderen.”
Volgens Felli heeft het gebrek aan een degelijke riolering niet enkel gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook voor onderwijs. Vierendertig procent van de gemiste schooldagen bij kinderen onder zes zijn het gevolg van diarree of andere aandoeningen die verband houden met het gebrek aan riolering.
Nog volgens het instituut levert elke real (ongeveer 57 dollarcent) die in riolering geïnvesteerd wordt een kostenbesparing van 2,28 dollar op in de gezondheidszorg. Een betere riolering levert nog meer op, omdat een degelijke basisinfrastructuur nieuwe bedrijven aantrekt, die op hun beurt jobs en inkomen genereren.
Volgens experten moet de regering 6,2 miljoen dollar per jaar investeren in de verwerking van afvalwater. Die verwerking hoeft niet altijd op grote schaal te gebeuren. Professor Carlos Graeff van de Pontificia Universidade Católica in Porto Alegre geeft het voorbeeld van een eenvoudig maar ingenieus verwerkingssysteem dat is uitgevonden door een bioloog in de zuidelijke staat Santa Catarina. De installatie kan via drie tanks en een aantal filters het afvalwater tot tachtig procent zuiveren.
De dorpsgemeenschappen in de Jacuí Delta, een gebied van moerassen, kanalen en zestien eilanden, willen dat systeem aankopen om het de vervuiling in de rivierdelta aan te pakken. Maar daarvoor krijgen ze geen overheidsgeld, klaagt Graeff, die waarschuwt voor de verspreiding van parasieten als schistosomiasis.
De bevolking in de delta leeft in extreme armoede maar is er in de voorbij decennia in geslaagd om een systeem op poten te zetten om afval te verzamelen en te verwerken. Volgens Graeff bewijst dat dat er resultaten geboekt kunnen worden als lokale gemeenschappen zich inzetten om een probleem op te lossen.