Robinson waarschuwt voor democratisch deficit

Nieuws

Robinson waarschuwt voor democratisch deficit

Gustavo Capdevila

27 juni 2002

Mary Robinson, de Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten van de Verenigde Naties, is ongerust over de groeiende afkeer
van de democratie in Latijns-Amerika. Mensen vragen zich af wat de waarde
is van een stem voor een regering die dan toch niets verandert. En door de
economische crisis in de regio zal dit wantrouwen alleen nog versterkt
worden, voorspelde ze gisteren (woensdag) in een voorbeschouwing op haar
bezoek van volgende week aan Latijns-Amerika.

De economische crisis teistert Argentinië nu al drie jaar en heeft ook diens
belangrijkste handelspartners - Uruguay, Brazilië, Paraguay en Chili -
aangetast. Er is nog steeds een grote kloof tussen een kleine machtige
elite en de meerderheid van de bevolking die in armoede leeft en geen
toegang heeft tot middelen om zijn situatie te verbeteren, benadrukt
Robinson. Ze onderstreept de moeilijkheden van families om het hoofd boven
water te houden, het gebrek aan kennis over de ernst van de financiële
crisis en de kapitaalvlucht in de getroffen landen.

Robinson gelooft dat actieplannen rond mensenrechten, met een sterke
deelname van het maatschappelijk middenveld, de leemten die politiek en
economie openlaten kunnen opvullen. In deze omstandigheden kan een
mensenrechtenplan mensen gemeenschappelijke waarden bieden waarnaar men kan
teruggrijpen, zelfs al is de economische situatie dramatisch.

Het idee van participatieve actieplannen ontstond tijdens de
Wereldconferentie voor de Mensenrechten in Wenen in 1993. Ze vormen een
formule om het maatschappelijk middenveld meer macht en inspraak te geven.
Brazilië heeft al zo’n nationaal mensenrechtenplan aangenomen en Mexico
vervangt momenteel een vroeger plan door een variant met meer inspraak,
zegt Robinson. De Hoge Commissaris wil de uitbouw van de actiepannen
aanmoedigen voor alle landen in Latijns-Amerika. De drie traditionele
machten - regering, parlement en gerecht - moeten daarbij betrokken worden
maar ook ombudsdiensten, nationale mensenrechtencommissies en zoveel
mogelijk burgerorganisaties. Met participatieve actieplannen kunnen
organisaties het ideaal van democratie en een transparante overheid
versterken.

Robinson zal op 1 juli in Mexico deelnemen aan de inhuldiging van het
seminarie van Latijns-Amerikaanse en Caribische experts, dat de uitvoering
van het actieplan moet uitwerken dat vorig jaar werd goedgekeurd tijdens de
Wereldconferentie tegen Racisme in Durban. Dat plan heeft landen echt
geholpen om racisme en discriminatie te counteren. Robinson citeerde het
voorbeeld van Brazilië waar volgens haar de discriminatie tegen
Afro-Brazilianen nu wordt aangepakt als nooit tevoren. Gelijkaardige
vooruitgang was er in Chili en andere landen. Na Mexico brengt Robinson nog
een bezoek aan Peru waar ze op 8 juni zal deelnemen aan een workshop rond
Mensenrechten, Ontwikkeling en Gemeenschap in de Andeslanden.