Rockefellers en kleine beleggers proberen ExxonMobil groener te maken

Nieuws

Rockefellers en kleine beleggers proberen ExxonMobil groener te maken

Matthew Berger

18 mei 2009

Tientallen Amerikaanse beleggingsfondsen beslissen de komende dagen over moties die ExxonMobil op een milieuvriendelijker koers kunnen dwingen. De algemene vergadering van de grootste oliemaatschappij ter wereld, op 27 mei, zou daardoor een kantelmoment kunnen worden.

ExxonMobil heeft al jaren af te rekenen met boycots en protesten van actievoerders die eisen dat de oliemaatschappij meer oog krijgt voor klimaatproblemen en ernstig begint te investeren in hernieuwbare energie. Veel indruk heeft dat tot hiertoe niet gemaakt op de onderneming – ze blijft achterophinken bij veel van haar concurrenten.

Vier resoluties

Maar het beleid van ExxonMobil zit steeds meer aandeelhouders dwars. De voorbije jaren lieten die al van zich horen op de algemene vergadering van de oliegigant. Vorig jaar deed zich daarbij ook een tiental leden van de familie Rockefeller opmerken, een van de rijkste clans in de VS. Een daarvan, Neva Rockefeller Goodwin, heeft dit jaar mee een website opgezet die ook kleine aandeelhouders de kans biedt op het beleid te wegen.
Via het vorige week gelanceerde www.ExxonMutualFundShares.org kunnen kleine investeerders hun beleggingsfonds aansporen op 27 mei vier resoluties goed te keuren die voorliggen op de aandeelhoudersvergadering van ExxonMobil in het Texaanse Irving. De resoluties roepen het bedrijf op zijn raad van bestuur een onafhankelijke voorzitter te geven, werk te maken van doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen door de onderneming in te perken, informatie te verzamelen over de invloed van de klimaatverandering op ontwikkelingslanden en meer nadruk te leggen op hernieuwbare energiebronnen.

Ethisch en vooruitziend

De meeste beleggingsfondsen bepalen hun stemgedrag dezer dagen. De initiatiefnemers benadrukken dat aandeelhouders niet alleen uit ethische overwegingen voor de resoluties moeten stemmen. ExxonMobil dreigt het op de lange termijn ook te moeten afleggen tegen zijn concurrenten als de onderneming niet meer rekening houdt met de uitdagingen van de toekomst, klinkt het.
“Wij vinden dat ExxonMobil er nog niet in geslaagd is een samenhangend business plan voor te leggen dat inspeelt op de risico’s en de kansen die de klimaatverandering inhoudt”, zegt zuster Patricia Daly. De voorzitter van de Tri-State Coalition for Responsible Investment, een katholiek initiatief voor ethische beleggingen, heeft al veel aandeelhoudersacties op haar actief. Ze heeft één van de vier resoluties ingediend waarover op 27 mei wordt gestemd. “BP, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips en Chevron hebben daarentegen baanbrekende investeringen gedaan in hernieuwbare energie en technologieën die de uitstoot van CO2 verminderen.”
ExxonMobil financierde in het verleden ook obscure wetenschappers die de klimaatverandering in vraag stelden. Daarmee is de onderneming nu gestopt, maar het is niet duidelijk of de druk van de aandeelhouders daar een rol in speelde.

Dikke huid

ExxonMobil lijkt een behoorlijk dikke huid te hebben. Robert A.G. Monks, een andere actievoerder achter www.ExxonMutualFundShares.org , diende de voorbije zes jaar keer op keer een resolutie in om in de raad van bestuur van de onderneming meer onafhankelijke bestuurders op te nemen. Die zouden meer oog kunnen hebben voor de langetermijnbelangen van het bedrijf. Vorig jaar keurde 40 procent van de aandeelhouders die motie goed, maar toch blijft ExxonMobil het been stijf houden.
Veel andere bedrijven proberen het in zo’n geval op een akkoordje te gooien met de indieners, door gedeeltelijk op hun eisen in te gaan in ruil voor het stopzetten van verdere acties. Het megabouwbedrijf Centex Corp. ging op die manier vorig jaar in op de vraag van een aanzienlijke groep aandeelhouders om energiezuiniger woningen te gaan bouwen.
Ook dit jaar lijkt er op de aandeelhoudersvergadering van ExxonMobil niet meteen een compromis in de maak. De raad van bestuur raadt de aandeelhouders aan tegen de vier omstreden resoluties te stemmen.