Roest is zwakke plek van de klimaatonvriendelijke staalindustrie

Nieuws

Vervangen van verroest staal heeft zware ecologische impact

Roest is zwakke plek van de klimaatonvriendelijke staalindustrie

Roest is zwakke plek van de klimaatonvriendelijke staalindustrie
Roest is zwakke plek van de klimaatonvriendelijke staalindustrie

IPS

02 februari 2023

Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat gecorrodeerd staal onverwacht een aanzienlijk klimaatprobleem is. De vervanging van verroeste stalen onderdelen zorgt namelijk voor een geleidelijke stijging van de vraag naar het klimaatonvriendelijke bouwmateriaal.

Het vervangen van verroest staal heeft een zware ecologische impact, zo blijkt uit onderzoek van de Ohio State University.

W. Carter (CC BY-SA 4.0)

Het vervangen van verroest staal heeft een zware ecologische impact, zo blijkt uit onderzoek van de Ohio State University. Ook de economische kost is enorm, alleen al in de VS gaat elk jaar naar schatting 1000 miljard dollar naar het bestrijden van metaalcorrosie.

De wereldwijde vraag naar staal is de voorbije decennia alleen maar toegenomen en die trend gaat zich nog voortzetten. Verwacht wordt dat de behoefte aan staal tegen 2050 zal verdubbelen. Een belangrijk aandeel in die immer stijgende vraag is de vervanging van stalen bouwonderdelen die na verloop van tijd gecorrodeerd zijn.

Tot 3,4 procent van wereldwijde uitstoot

De productie van staal is allesbehalve duurzaam, met hoogovens die voornamelijk draaien op steenkool. Tot nog toe is men er nog niet in geslaagd om een betaalbaar en klimaatvriendelijk alternatief te vinden voor het zware industriële proces.

De staalproductie is goed voor ongeveer 11 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot.

De staalproductie is goed voor ongeveer 11 procent van de totale wereldwijde CO2-uitstoot. De vervanging van gecorrodeerd staal is volgens de nieuwe studie goed voor 1,6 tot 3,4 procent van alle emissies.

‘De meeste klimaatkosten van de staalindustrie komen voort uit de energie die nodig is om staal te maken en die energie gaat verloren als het staal weer roest’, zegt coauteur van de studie, Gerald Frankel. Het verminderen van de hoeveelheid staal die moet vervangen worden wegens roest, kan ook de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomen tijdens het productieproces aanzienlijk beperken, aldus de materiaalwetenschapper.

Inzetten op corrosiebeheer

De resultaten van de studie moeten volgens hem beleidsmakers en de industrie aansporen om in de toekomst volop in te zetten op corrosiebeheer.

‘De opwarming van de aarde is een maatschappelijke uitdaging die een heleboel multidisciplinaire benaderingen vereist”, zegt Frankel. ‘Ons werk brengt een probleem aan het licht waarvan de exacte klimaatimpact lange tijd onder de radar gebleven is’, aldus Frankel.