Rommelmedicijnen hinderen strijd tegen tbc

Nieuws

Rommelmedicijnen hinderen strijd tegen tbc

20 februari 2013

Valse of gebrekkige geneesmiddelen zijn een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid in ontwikkelingslanden. De productie ervan is en van de eenvoudigste misdrijven in de wereld, die bovendien moeilijk te detecteren is, blijkt uit twee recente studies.

Eerder deze maand kwam een studie in het International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, tot de conclusie dat slechte en valse geneesmiddelen vrij beschikbaar zijn in ontwikkelingslanden en er de resistentie tegen geneesmiddelen in de hand kunnen werken.

De wetenschappers onderzochten stalen van tbc-geneesmiddelen uit negentien apotheken in verschillende Afrikaanse landen, Brazilië, China, India, Rusland, Thailand en Turkije. Van de meer dan 700 stalen bleek 9 procent niet te voldoen aan de meest eenvoudige kwaliteitstests. In Afrika was zelfs 16 procent ondermaats.

Geen materiaal

Uit een ander onderzoek door het Amerikaanse Instituut voor Geneeskunde (IOM) blijkt dat de ontwikkelingslanden zelden over de faciliteiten, technologie of personeel beschikken om geneesmiddelen te testen op echtheid en werkzaamheid.

Het IOM stelt daarom voor om detectieapparatuur beschikbaar te maken voor ontwikkelingslanden. Die apparatuur zou eenvoudig in gebruik moeten zijn en makkelijk te onderhouden.

Daarnaast moet er een internationaal akkoord gesloten worden over de internationale gedragscode die is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waardoor alle ondertekenende landen strenger gaan toezien op de handel in geneesmiddelen.