Rusland heeft WHO-lidmaatschap bijna beet

Nieuws

Rusland heeft WHO-lidmaatschap bijna beet

Kester Kenn Klomegah

12 juli 2006

De G8-top van volgende week moet Rusland weer een stap dichter bij het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) brengen. Alleen de Verenigde Staten lijken nog moeilijk te doen over de voorwaarden.

“Rusland heeft de onderhandelingen met de overgrote meerderheid van de geïnteresseerde WHO-leden afgerond, en heeft in de wetgeving alle bepalingen opgenomen die vereist zijn voor het WHO-lidmaatschap”, zegt een hoge Russische functionaris van het ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel.

“Over enkele zaken moet nog overeenstemming bereikt worden, maar de perspectieven zijn goed: verschillende keren hebben wereldleiders van de G8-landen (Japan, de VS, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Rusland, red.) zich uitgesproken vóór een snelle toetreding van Rusland tot de WHO”, voegt hij daar aan toe.

De Amerikaanse minister van Financiën, John Snow, liet vorige maand op een ontmoeting van de ministers van Financiën van de G8-landen in Sint-Petersburg doorschemeren dat het WHO-lidmaatschap van Rusland dichterbij komt. “Bilaterale onderhandelingen met Rusland over toetreding zijn sinds enkele maanden aan de gang. De lijst van onopgeloste problemen wordt steeds korter”, zei hij.

De VS zijn het enige land dat nog dwarsligt: 57 van de 58 lidstaten die zich in een werkgroep over de toetreding moesten buigen, hebben al bilaterale akkoorden ondertekend met Rusland. De VS vinden dat Rusland nog enkele obstakels moet opruimen voordat het kan toetreden tot de 149-leden tellende WHO.

De Verenigde Staten vinden dat Rusland zijn wetten inzake het intellectuele eigendomsrecht nog aanscherpen, en dat het concessies moet doen in de opening van zijn financiële en landbouwmarkt. De VS vinden dat Rusland beschermende maatregelen moet laten vallen die buitenlandse banken en verzekeraars verhinderen om 100 procent eigenaar te zijn van een bankketen. Rusland is daar niet voor te vinden: het wil zijn fragiele financiële sector beschermen door de buitenlandse concurrentie te beperken.

Volgende week is de Russische president Vladimir Poetin gastheer voor president Bush en de andere wereldleiders op de G8-top. Van de toetreding van Rusland tot de WHO heeft hij een topprioriteit gemaakt.

Poetin toont zich echter steeds ongeduldiger. Rusland zal verplichtingen aan de WHO niet langer nakomen, als het niet aanvaard wordt als lid, dreigde hij laatst in een toespraak. Volgens Poetin vertragen de VS opzettelijk het onderhandelingsproces door met een lijst nieuwe voorwaarden te komen. Deze lijst zal volgens de Russische president op de G8-top aan bod komen.

Poetin voegde daar nog aan toe dat de Russische economie in veel opzichten liberaler en opener is dan veel landen die al lang lid zijn van de WHO. Voor een akkoord dat in overeenstemming is met de Amerikaanse wet, in plaats van met de WHO-regels, zei Poetin feestelijk te bedanken. (JVP/JS)