Rusland wil Zuid-Ossetië en Abchazië aan tafel in V-raad

Nieuws

Rusland wil Zuid-Ossetië en Abchazië aan tafel in V-raad

Haider Rizvi

29 augustus 2008

Rusland vindt dat vertegenwoordigers van Zuid-Ossetië en Abchazië de debatten in de VN-veiligheidsraad moeten kunnen bijwonen en krijgt daarvoor steun van Zuid-Afrika en Indonesië. De VS staan aan de kant van hun bondgenoot Georgië en weigeren de vertegenwoordigers uit te nodigen.

“Deze vergadering kan niet volledig geldig zijn als er ook geen vertegenwoordiging is van Zuid-Ossetië en Abchazië”, zei de Russische VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin donderdag in de Veiligheidsraad. Die was bij elkaar gekomen op verzoek van Georgië, dat de twee naar zelfbestuur strevende provincies kwijtraakte na een inval van het Russische leger. Rusland reageerde nadat Georgië zijn troepen had afgestuurd op opstandelingen in Zuid-Ossetië

Tsjoerkin verdedigde ook de Russische beslissing om de onafhankelijkheid van de twee Kaukasusregio’s te erkennen, omdat Georgië het zespuntenakkoord voor een staakt-het-vuren zou hebben geschonden dat op 12 augustus onder Franse bemiddeling tot stand kwam. Hij verwees ook naar het charter van de Verenigde Naties, de slotakte van de akkoorden van Helsinki en andere documenten die het zelfbeschikkingsrecht der volkeren staven.

De Russen schenen voor hun argumentatie alvast op begrip te kunnen rekenen van twee andere leden van de Veiligheidsraad, Zuid-Afrika en Indonesië. De Zuid-Afrikaanse ambassadeur Dumisani Kumalo steunde het Russische voorstel om vertegenwoordigers van de twee regio’s uit te nodigen. “Het zespuntenakkoord vormde een goede basis”, zei Kumalo, die erkende dat de situatie nu “gecompliceerd” was omdat niet alle partijen in het conflict het akkoord aanvaarden.

Het zespuntenplan stelt voor de wapens te laten zwijgen en alle troepen te laten terugkeren tot hun positie voor het conflict. Rusland heeft sinds 1992 (Zuid-Ossetië) en 1994 (Abchazië) een eigen vredesmacht in de twee regio’s, die na burgeroorlogen de facto onafhankelijk waren geworden van Georgië maar door de wereldgemeenschap niet als onafhankelijke staten waren erkend.

VS houden deur toe

De Amerikaans vice-VN-ambassadeur Alejandro Wolff zei geen reden te zien om vertegenwoordigers van Abchazië en Zuid-Ossetië “uit te nodigen en zo te belonen”. Volgens onbevestigde berichten weigert de Amerikaanse ambassade in Moskou visa te verlenen aan politici uit de twee opstandige provincies.

China, dat in internationale kwesties vaak aan de kant van Rusland staat, heeft zich in de Georgische crisis opvallend afzijdig gehouden. Tsjoerkin zei dat hij “geen klachten heeft” over zijn Chinese collega’s. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdag nochtans “erg bezorgd” te zijn. China vreest dat de onafhankelijkheid van de twee Kaukasusgebieden een precedent kan vormen voor Taiwan, dat het als een integraal onderdeel van China beschouwt.