"Russisch leger heeft God nodig"

Nieuws

"Russisch leger heeft God nodig"

Kester Klenn Klomegah

03 augustus 2007

Het Russische leger kent weinig moraal en veel misdaad. Dat kan veranderen als het ministerie van Binnenlandse Zaken en de militaire autoriteiten bereid zijn het legerpastoraat te versterken, menen religieuze leiders.

“Het aantal zelfdodingen neemt toe omdat spiritualiteit en religieus geloof blijven afnemen”, zegt ds. Paul Amara, kenner van de Russische geschiedenis en leider van de Methodistenkerk in New York. Kerken kunnen helpen om een kapel te bouwen, kerkdiensten te houden en het moraal van de militairen te verbeteren, meent hij.
De Russische patriarch Alexis II sprak zich eerder uit voor het creëren van een “wettelijk mechanisme” dat de relatie tussen religieuze organisaties en het leger moet regelen. De patriarch zei in een interview met de krant Schit i Mech, een publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat een modern leger niet zonder religieuze component kan en dat een goed leven binnen het leger ondenkbaar is zonder dat de Russische grondwet religieuze vrijheid garandeert.
Hij zei dat in andere legers veel problemen zijn opgelost door geestelijk verzorgers die door de overheid gesteund worden. Veel West-Europese landen werken zo en ook de Baltische staten en Armenië. Oekraïne en Georgië werken aan het opzetten van een legerpastoraat.
De aartspriester Dmitri Smirnov, lid van de Russisch-Orthodoxe Synode van het Patriarchaat, zei tegen de krant Trud (Arbeiders) dat er al enkele parochiepriesters op min of meer regelmatige basis in het leger werken. Veel soldaten zijn volgens hem in het leger gedoopt, vooral in de “hot spots” of militaire zones.
De Vaticaanse vertegenwoordiger in Rusland, aartsbisschop Antonio Mennini, is ook voorstander van meer geestelijke zorg in het leger en de introductie van basiskennis over de Orthodoxe Kerk in het voortgezet onderwijs. “Godsdienstlessen op scholen en pastoraat in het leger zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk een lange traditie. Daarom kunnen we alleen maar voorstander zijn van de plannen om daar in Rusland meer aandacht aan te besteden”, zei hij in een interview met persbureau Interfax.
 Uit officiële cijfers blijkt dat 83 procent van de Russische militairen lid is van de Russisch-Orthodoxe Kerk, 8 procent is moslim en 9 procent hangt een ander geloof aan.