Russische ngo’s vinden ecologisch optimisme van Kremlin misplaatst

Nieuws

Russische ngo’s vinden ecologisch optimisme van Kremlin misplaatst

Sergei Blagov

22 augustus 2002

De Russische regering vertrekt met een gerust gemoed naar de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling, die maandag in Johannesburg van start gaat. Rusland zal zichzelf presenteren als een uitmuntend leerling met puike resultaten. De ngo’s in het land delen het officiële Russische optimisme niet en stellen dat de regering een beleid presenteert dat vooral op papier bestaat.

De Russische premier Mikhail Kasyanov vertegenwoordigt Rusland op de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg van 26 augustus tot 4 september. Naar alle verwachtingen zal hij daar de unieke positie van zijn land in wereldwijde milieuprocessen benadrukken. Rusland is ervan overtuigd dat zijn natuurlijke rijkdommen een belangrijke rol spelen in het globale milieu-evenwicht. Het reusachtige land bevat een kwart van de wereldwijde zoetwatervoorraden, en zijn wouden absorberen jaarlijks meer dan tweehonderd miljoen ton koolstof uit de atmosfeer.

Volgens de officiële verklaringen kijkt de Russische regering ook vooruit: onlangs werden de ‘Langetermijnrichtlijnen voor nationale ontwikkeling’ goedgekeurd, een blauwdruk voor duurzame ontwikkeling. Verder werkte het Kremlin een nieuw energiebeleid tot 2020 uit, met plannen voor de ontwikkeling van enorme koolwaterstofvoorraden en een duurzame energiesector. De druk op het milieu zou daarbij aanzienlijk moeten verminderen.

De regering bevestigt ook haar beloften van Rio de Janeiro te willen vervullen, ondanks de problematische overgangsperiode. Volgens officiële cijfers is de uitstoot van broeikasgassen in Rusland sinds 1990 met een kwart gedaald en is het beschermd bosgebied sinds 1992 met bijna driekwart toegenomen. Naar de toekomst toe belooft Rusland maar liefst drie procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan de bescherming van het milieu te besteden. Sceptische milieuactivisten wijzen erop dat het budget nu maar 0,01 procent van het bbp vertegenwoordigt.

Het officiële Russische optimisme wordt niet gedeeld door Russische ngo’s. Olga Ponizova van het Eco-Accord Centre uit Moskou wijst erop dat de regering nog steeds geen omvattende evaluatie van het voorbije decennium heeft voorgelegd, en dat een duidelijke, concrete toekomststrategie voor duurzame ontwikkeling al evenzeer ontbreekt. Zo’n strategie is een noodzakelijke voorwaarde om inzake milieubeheer echt iets ten goede te veranderen.

Eco-Accord staat niet alleen met die kritiek. Aan de vooravond van de top vragen negen belangrijke ngo’s, waaronder de Russische afdelingen van Greenpeace en WWF, in een gezamenlijke verklaring een kritische doorlichting van het officiële Russische verhaal. Volgens hen is het Russische milieubeleid allesbehalve duurzaam. Bovendien wordt de publieke opinie genegeerd en weigert de regering een referendum over de kwestie te organiseren. In hun verklaring richten de ngo’s hun pijlen vooral op het falende Russische ministerie voor Natuurlijke Rijkdommen, dat zijn rol van beschermengel weinig overtuigend gespeeld heeft. De Russische overheid ziet het milieu als een te exploiteren hulpbron, terwijl milieubescherming vooral op papier beleden wordt. Zelfs de uitstoot van broeikasgassen stijgt sinds 2000 weer.

Milieuactivisten en experts vragen ook dringend de heropening van het ministerie van Bosbouw. De sluiting van de 202 jaar oude instelling in mei 2000 was een van de eerste beslissingen van president Poetin. Zijn critici wijzen op de belangenvermenging die de beslissing met zich heeft meegebracht: het ministerie voor Natuurlijke Rijkdommen staat nu in voor de bescherming én de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen. De nefaste gevolgen van deze ongezonde situatie zijn ook op het terrein duidelijk merkbaar: Rusland verliest zijn hoogstammige wouden aan een schrikbarend tempo. Nieuwe wetgeving om die evolutie te keren, komt er maar mondjesmaat en uiterst langzaam.

Xml=3

Ref: ci en dv