Wet creëert nieuwe juridische norm in de Russische wetgevende geschiedenis

Russische regering overweegt eigen klimaatwet

Dennis Sylvester Hurd CC BY 2.0

Sint-Petersburg, Rusland

Rusland werkt aan een wetsvoorstel dat de overheid toelaat om de uitstoot van CO2 te reguleren en een emissiehandel op te zetten. Maar dat voorstel kan rekenen op hevige tegenstand, zowel binnen als buiten de regering.

De wet zou de regering de macht geven om uitstootdoelstellingen op te leggen aan bedrijven en boetes aan wie die normen overschrijdt. De inkomsten daaruit zouden bestemd zijn voor klimaatprojecten.

De wetgeving, die is opgesteld door het ministerie van Economische Ontwikkeling, ligt nu ter consultatie bij andere ministeries en betrokkenen en zal naar verwachting in juni klaar zijn.

Rusland werkt aan een wetsvoorstel dat de overheid toelaat om de uitstoot van CO2 te reguleren en een emissiehandel op te zetten.

Het kader voorziet in verschillende regelgevende mechanismen, zoals een emissiehandel en belastingvermindering voor bedrijven die hun uitstoot verminderen of opslaan.

Specifieke doelstellingen voor sectoren zijn er niet. Maar de beleidsinstrumenten zouden toekomstige regeringen de mogelijkheid geven om beleid toe te passen waar dat nodig is, zegt Alexei Kokorin, energie-expert bij het Wereldnatuurfonds in Rusland.

Milieuverenigingen, die al lang vragen om wettelijk bindende doelstellingen in Rusland, zijn opgetogen over het voorstel. Volgens Vladimir Chuprov van Greenpeace Rusland zou de wet, als die wordt goedgekeurd, “een nieuwe juridische norm creëren in de Russische wetgevende geschiedenis” en CO2 en andere broeikasgassen een juridische status geven. “Ook al zijn de doelstellingen laag, deze wet legt de kwestie van CO2-reductie op tafel.”

Tegenstand

Maar het huidige voorstel krijgt waarschijnlijk te maken met hevige tegenstand vanuit het Russische parlement en de industrie. Een bron binnen de Russische Unie van Industriëlen en Ondernemers (RSPP), die zelf in december een zwakkere versie van de wet voorstelde zonder quota’s, emissiehandel en taksen, liet al aan de krant Kommersant weten de wetgeving “in de huidige vorm niet te steunen.”

Russische milieuverenigingen zijn het oneens over de kansen van het wetsvoorstel, nu enkel de ministeries van Milieu en Economie zich achter het voorstel hebben geschaard.

Volgens Chuprov verzet het ministerie van Energie zich tegen het voorstel, met steun van de fossielebrandstofsector. “Zij zijn erg bang dat de wet de sector schade zal toebrengen”, zegt hij.

Volgens Kokorin van het Wereldnatuurfonds heeft desinformatie rond het Klimaatakkoord van Parijs een “erg brede tegenstand” op gang gebracht van mensen “dicht bij de president, in het leger en de inlichtingengemeenschap.”

Ratificering

Raadgevers, onder wie klimaatsceptici binnen de Russische Academie voor Wetenschappen, hebben moedwillig de ratificering van het akkoord proberen ondermijnen door te suggereren dat het akkoord op termijn zou kunnen leiden tot verplichte doelstellingen en straffen voor landen die hun beloften niet nakomen.

Volgens Kokorin heeft de huidige versie, die boetes oplegt bij te hoge CO2-emissies, absoluut geen kans. “Grote bedrijven en oligarchen zullen het aanvechten, en het zal verzwakt worden”, zegt hij. “Ze vegen de doelstelling van de ratificatie zachtjes onder het tapijt.”

“Een wetgevend kader rond emissiehandel en broeikasgassen is de meest directe manier om oligarchen meer te laten investeren in klimaatvriendelijke technologie”

Maar Chuprov maakt zich sterk dat de wetgeving een kans van 80 tot 90 procent heeft om deze zomer nog goedgekeurd te raken.

De wetgeving vernoemt het klimaatakkoord van Parijs niet. Rusland is een van de weinige landen die dat akkoord nog moeten ratificeren. Vorige week kondigde de speciale gezant van de president voor Milieubescherming, Ecologie en Transport Sergei Ivanov aan dat de Russische regering dat enkel zou doen doen na het afronden van een inventaris van de Russische wouden en hun capaciteit om CO2 op te nemen, die nu aan de gang is.

Volgens Ivan Valentik, hoofd van het Russische Agentschap voor Bosbeheer, zou die inventaris klaar moeten zijn tegen 2020.

De nieuwe wetgeving vormt onderdeel van inspanningen door de Russische president Vladimir Poetin om Rusland te moderniseren en voor te bereiden op groenere internationale markten. Een wetgevend kader rond emissiehandel en broeikasgassen is de meest directe manier om “oligarchen meer te laten investeren in klimaatvriendelijke technologie”, zegt Chuprov.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2540   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift