Salvadoranen kunnen voor onafhankelijke kandidaten stemmen

Nieuws

Salvadoranen kunnen voor onafhankelijke kandidaten stemmen

Edgardo Ayala

28 november 2011

De Savadoranen zullen voor het eerst onafhankelijke kandidaten naar het parlement kunnen sturen. De volgende parlementsverkiezingen vinden in maart volgend jaar plaats. Analisten verwachten weinig verandering.

Nu wordt de Salvadoraanse politiek zowel nationaal als lokaal door twee grote partijen gedomineerd, het linkse FMLN, dat de meerderheid heeft in het parlement, en de rechtse Arenapartij. Bij de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen in maart 2012 kan daar verandering in komen. Door een recente versoepeling van de kieswetgeving mogen ook onafhankelijke kandidaten naar de gunst van de kiezer dingen.

“Belangrijk hierin is dat de waaier van mogelijkheden groter wordt voor de kiezers, ze zijn niet langer gebonden aan het aanbod van de partijen”, zegt Eugenio Chicas, voorzitter van de hoogste electorale rechtbank (TSE).

Salvadoranen in het buitenland

Sinds deze maand kunnen partijen en burgers hun kandidatuur indienen. Daarbij moeten ze handtekeningen van kiezers voorleggen. Het aantal hangt af van de grootte van de kieskring; voor een kieskring van 300.000 kiezers zijn bijvoorbeeld 6.000 handtekeningen nodig. Tot 20 januari hebben kandidaten de tijd om de handtekeningen voor te leggen en een borg te betalen ter waarde van een kwart van het geplande verkiezingsbudget.

Tot nog toe kwamen negentien onafhankelijke kandidaturen binnen. Tien daarvan hebben de steun van de Onafhankelijke Politieke Beweging van Salvadoranen in het Buitenland (MPI). Dat zijn vooral migranten in de Verenigde Staten, die het equivalent vormen van een derde van de bevolking van El Salvador.

René Portillo, spreekt van een “nooit eerder vertoonde kans” voor capabele mensen die zich niet kunnen identificeren met de politieke partijen. Portillo is secretaris-generaal van de Technologische Universiteit, die samen met andere burgerorganisaties pleit voor een nieuwe wet op de politieke partijen.

Weinig impact

Toch betwijfelen analisten of de maatregel een echte impact zal hebben. Kandidaten zonder partij zullen het vooral van onbesliste kiezers moeten hebben en daarvan zullen ze maar een beperkt deel kunnen verleiden, zegt Álvaro Artiga, directeur van de afdeling politieke wetenschappen van de Centraal-Amerikaanse Universiteit José Simeón Cañas (UCA).
Artiga vermoedt dat er slechts weinig onafhankelijken in het Congres zullen geraken. En als ze geen blok vormen, zal hun impact nog kleiner zijn. “Stel dat er 7 binnenglippen, dan nog blijven er 77 over die partijen vertegenwoordigen. Wat is hun politieke gewicht dan? Zeer klein.”

Artiga waarschuwt ook dat een onafhankelijk kandidaat niet vrij is van druk van groepen met economische en politieke macht.