Samenwerking tussen arme landen redt kinderlevens

Nieuws

Samenwerking tussen arme landen redt kinderlevens

Philip Rouwenhorst

11 december 2007

De verbeterde samenwerking tussen ontwikkelingslanden leidt volgens UNICEF tot een aanzienlijke verbetering voor arme kinderen over de hele wereld, in het bijzonder in de belangrijke eerste levensmaanden.

“We zijn erg enthousiast over de groeiende samenwerking tussen de ontwikkelingslanden op het vlak van gezondheidszorg voor kinderen”, zegt Peter Salama, hoofd van de afdeling Gezondheid van UNICEF. “Vooral rond neonatale zorgen is er veel vooruitgang geboekt. Zo zijn er in India succesvolle modellen ontwikkeld en de voorbije jaren is een Indiaas team rondgetrokken in Oost- en Zuidelijk Afrika om er opleidingen te geven.”
UNICEF lanceerde maandag het rapport “Progress for Children”. Daarin was sprake van vooruitgang, maar werd ook de dringende noodzaak aan actie benadrukt. “Het rapport is erg relevant omdat de meeste gegevens verzameld werden in 2006, ruwweg halfweg tussen 2000 en 2015, de tijdspanne van de Millenniumdoelstellingen”, zegt Alan Court, programmadirecteur bij UNICEF. “Het rapport geeft dan ook een goede indicatie van hoe het met de wereld gesteld is en hoe de verschillende landen scoren in relatie tot die doelstellingen.”
Uit het UNICEF-rapport blijkt dat er een opvallende vooruitgang geboekt is op het vlak van kindersterfte. Voor de eerste keer in de recente geschiedenis stierven wereldwijd minder dan tien miljoen kinderen onder de vijf jaar. Het sterftecijfer viel terug naar 9,7 miljoen, een daling van zestig procent sinds 1960. Dat is vooral te danken aan een aantal succesvolle ingrepen. Zo krijgen sinds 1999 vier maal zoveel kinderen een dosis vitamine A, die bijdraagt tot een gezonde ontwikkeling van de beenderen en ziektes tegengaat.
In zestien Afrikaanse landen is het gebruik van geïmpregneerde muskietennetten om malariabesmettingen te vermijden verdriedubbeld sinds 2000. In de 47 ontwikkelingslanden waar 95 procent van de sterfgevallen door de mazelen werd genoteerd, is de inenting tegen de ziekte gestegen van 57 procent in 1990 tot 68 procent in 2006.
UNICEF vond ook tekenen die wezen op een lichte daling van het aantal HIV/aidsgevallen in sommige Afrikaanse landen. Volgens Court is ook dat waarschijnlijk het gevolg van betere internationale samenwerking tussen deskundigen en overheden. “Zo was er vorige week een forum in Zuid-Afrika rond de overdracht van HIV van moeder op kind. Daar waren delegaties uit allerlei verschillende landen die informatie uitwisselden over wat werkt en wat niet werkt.”
Amper elf procent van de meer dan twee miljoen zwangere vrouwen met HIV in arme landen krijgt medicatie om besmetting van hun kind te verhinderen. Maar ook daar kan samenwerking soelaas brengen. “Er zijn voorbeelden van Afrikaanse landen die een sterke vooruitgang boeken”, zegt Salama. “In Ethiopië bijvoorbeeld heeft de regering een ambitieus plan op poten gezet om binnen de dorpsgemeenschappen 30.000 gezondheidswerkers op te leiden. Dat model krijgt veel interesse uit de andere landen in de regio.
Ook het jaarlijkse “State of the World’s Children Report” van UNICEF, dat begin 2008 gepubliceerd wordt, zal volgens Court ook sterker de nadruk zal leggen op de lokale aanpak van gezondheidsonderwerpen.