Sao Paulo neemt voortouw in internetcentra-voor-armen

Nieuws

Sao Paulo neemt voortouw in internetcentra-voor-armen

Mario Osava

01 juni 2004

Het stadsbestuur van Sao Paulo heeft al 106 internetcentra geopend in arme wijken en bereikt daarmee zo'n 380.000 inwoners. Sao Paulo vervult daarmee een voorbeeldfunctie voor het plan van de Braziliaanse overheid om tegen 2007 6000 van dergelijke centra in het land te vestigen. De bedoeling is niet alleen de fameuze digitale kloof te dichten, maar ook de sociale samenhang in de buurten te verhogen en de jongeren werk te verschaffen.

Elke dag bezoeken zo’n 180 mensen het internetcentrum in Cidade Tiradentes, een van de armste en gewelddadigste sloppenwijken van Sao Paulo, met meer dan 290.000 inwoners. Ze komen er via een breedbandverbinding op het net surfen of cursussen volgen in computervaardigheden, webdesign, digitale kunst of beeldverwerking.

Meer dan de helft van de bezoekers is jonger dan 16 - jongeren die in deze buurt gemakkelijk verslaafd raken aan drugs of hun toevlucht zoeken tot de misdaad. Voor hen kan dit centrum het verschil maken. Cleber bijvoorbeeld, is een adolescent met twee broers in de gevangenis, maar evolueerde van gewone bezoeker aan het centrum tot vrijwillig medewerker. Intussen heeft hij een vaste baan als monitor, heeft hij leren programmeren en werkt hij af en toe voor bedrijven.

Het internetcentrum heeft ook diverse instellingen nieuw leven ingeblazen, zoals de buurtvereniging, de gehandicaptenvereniging, het gezondheidscentrum en de plaatselijke winkels en ondernemingen, zegt Jesulino Alves, een voormalige werknemer in de chemische industrie die nu al drie jaar in het centrum in Cidade Tiradentes werkt.

Een derde van de inwoners van de miljoenenstad Sao Paulo heeft geen toegang tot computers. We zouden minstens 800 van deze centra moeten hebben, vindt Carlos Afonso, het hoofd planning en strategie van het Informatienetwerk voor de Derde Sector (RITS). Dat neemt niet weg dat Sao Paulo nu al een voortrekkersrol speelt in Brazilië, samen met de stad Porto Alegre, dat een glasvezelnetwerk geïnstalleerd heeft en internetcentra gebruikt om de beleidsstrategie van participatieve democratie in de praktijk te brengen.

De Braziliaanse minister voor Informatietechnologie Rogerio Santanna kondigde aan dat de regering tegen 2007 6000 van deze centra wil oprichten. Voor de computers zullen ze beroep doen op oude toestellen van privé en staatsbedrijven.

Ook andere landen in Latijns-Amerika experimenteren met internetcentra voor sociale inclusie, met wisselend succes. Tijdens de Derde Latijns-Amerikaanse Conferentie over Internetcentra vorige week in Sao Paulo overlegden vertegenwoordigers uit Brazilië met collega’s uit onder meer Mexico, Colombia en Peru, waar surfers eerst minstens 15 minuten moeten lezen in de bibliotheek vooraleer ze toegang krijgen tot een computer. Ze richtten een regionale vereniging van internetcentra op en waren het erover eens dat participatie van de gemeenschap een onmisbare voorwaarde is voor het succes van internetcentra voor sociale inclusie. (ADR/PD)