Saoedi's verkiezen Iran boven VS

Nieuws

Saoedi's verkiezen Iran boven VS

Jim Lobe

21 december 2007

Hoewel het imago van de Verenigde Staten in Saoedi-Arabië verbeterd is, blijft de bevolking overwegend negatief. Uit een verrassende enquête van de Amerikaanse denktank "Terror Free Tomorow" blijkt dat meer Saoedi's zelfs de voorkeur geven aan Iran boven de VS.

De onderzoekers stelden een duizendtal Saoedi’s vragen over hun perceptie van verschillende wereldmachten. Minder dan veertig procent verklaarde “eerder” of “erg” positief tegenover de Verenigde Staten te staan, terwijl 52 procent er “eerder” of “erg” negatief tegenover stond. Iran was veel populairder met 47 procent supporters.
Toch blijkt uit de resultaten dat de Saoedische samenleving niet zomaar het bolwerk van wahabitisch fanatisme is waar ze vaak voor aanzien wordt. Zo verklaarde 71 procent van de ondervraagden dat ze positief stonden tegenover Turkije. Een verrassende uitslag voor een erg seculiere staat in een streng Islamitische samenleving. Amper één op tien Saoedi’s verklaarde zich voorstander van al-Qaida en zo’n 15 procent had sympathie voor Osama bin Laden. Maar liefst 88 procent keurde het harde optreden van de overheid tegen de organisatie goed.
Betere relaties gewenst
Bijna zeven op tien respondenten waren voorstander van betere relaties met de VS. Daarvoor moet wel eerst een en ander gebeuren. De meeste ondervraagden (85%) zouden de VS een stuk liever zien als ze zich terugtrekken uit Irak. De sympathie voor de Irakezen is groot en meer dan een derde van de respondenten steunt landgenoten die in Irak tegen de Amerikaanse troepen gingen vechten.
Voor bijna twee derde moet de VS meer werk- en studievisa uitreiken aan Saoedi’s en voor 71% zou een vrijhandelsakkoord tussen de VS en Saoedi-Arabië kunnen helpen. Uit de resultaten blijkt ook dat een nieuwe Amerikaanse president wonderen zou kunnen doen. Hoewel bijna vier op tien Saoedi’s een positieve indruk heeft van Amerika, ligt dat percentage voor president Bush veel lager, rond één op tien.
Buren
De Iraanse president Ahmadinejad is een pak populairder en maakt bij bijna drie keer zoveel Saoedi’s een goede indruk. Over ’s mans nucleaire ambities zijn de respondenten dan weer heel wat minder opgetogen. Bijna zes op tien respondenten verzet zich tegen de ontwikkeling van een Iraans kernwapen en 38% zou zelfs een militair ingrijpen goedkeuren, ook met Amerikaanse betrokkenheid, om die ontwikkeling te stoppen.
In hun antipathie tegenover Israël zijn de respondenten vrijwel unaniem: negen op tien Saoedi’s staan negatief tegenover de Joden, en acht op tien zelfs “zeer negatief”. Een krappe meerderheid van 51% zegt elk vredesverdrag te verwerpen dat de erkenning van de Israëlische staat inhoudt, terwijl een derde zo’n verdrag zou steunen op voorwaarde dat ook de Palestijnse staat erkend wordt.