Saoedi-Arabië wil af van drie miljoen buitenlanders

Nieuws

Saoedi-Arabië wil af van drie miljoen buitenlanders

N Janardhan

05 februari 2003

Jobs creëren door buitenlanders buiten te werken.
Dat is het nieuwe werkgelegenheidsbeleid van de regering in Saoedi-Arabië.
Naar schatting drie miljoen buitenlandse werknemers zullen het land de
volgende tien jaar moeten verlaten. Critici wijzen op een verborgen
politieke agenda: door honderdduizenden jonge Saoediërs aan het werk te
zetten, blijven zij uit de armen van het moslimextremisme.

Onder de glitter van zijn olierijkdommen heeft Saoedi-Arabië te kampen met een ernstig probleem van werkloosheid. Dat probleem dreigde groter te worden, want de helft van de Saoedische bevolking is jonger dan achttien jaar. De werkloosheid is vooral hoog bij vrouwen. Amper tien procent van de volwassen Saoedische vrouwen heeft een job.

De Saoedische regering mikt op 817.300 jobs voor Saoediërs in de volgende vijf
jaar. Dat kan door de combinatie van het creëren van nieuwe jobs en de
“saoedisering” van bepaalde economische sectoren. In een eerste fase zouden
geen buitenlanders het land worden uitgezet. Het wordt hen ontraad een job
te zoeken in Saoedi-Arabië.

In Saoedi-Arabië werken 7,5 miljoen buitenlanders, vooral in de privésector.
De Saoediërs zijn allen samen met 17 miljoen. Dertig procent van de totale
bevolking in het koninkrijk is buitenlander en op de arbeidsmarkt ligt dat
percentage nog veel hoger. De Raad voor Arbeid van het ministerie van
Binnenlandse Zaken heeft een plan klaar om tegen 2013 niet meer dan tien
procent buitenlanders van een enkel land, en niet meer dan twintig procent
buitenlandse werknemers in totaal over te houden.

Jarenlang was Saoedi-Arabië afhankelijk van buitenlands hotelpersoneel, taxichauffeurs, klerken, pr-mensen, managers en leraren. De Saoedische regering reserveert 22 arbeidssectoren, bovenop de 34 bestaande sectoren, voor zijn eigen burgers. Voortaan hebben diensthoofden en hun secretaresses, autoverkopers en pr-vertegenwoordigers een Saoedisch paspoort op zak. Een speciale inspanning wordt gedaan voor de taxichauffeurs. Binnen de twee jaar moet elke taxi door een Saoedi bestuurd worden. Zo’n 50.000 taxichauffeurs dreigen hun job te verliezen.

De maatregel verandert de sociale aanblik van het land volledig. Op middenlange termijn zal ze een sociaal drama aanrichten onder de immigranten uit India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Egypte, Soedan, Syrië en de Filippijnen. Elk van die landen staat dicht bij of overschrijdt de nieuwe limiet van tien procent.

“Elk jaar komen 100.000 jonge Saoediërs op de arbeidsmarkt,” verklaarde minister van Binnenlandse Zaken, prins Nayef in de Saoedische krant “Okaz”. “En elk jaar verdienen buitenlandse werknemers zo’n 13 miljard Amerikaanse dollar in ons land. Wij zijn te lang afhankelijk van hen geweest. Werkgelegenheid voor buitenlanders mag niet ten koste gaan van jobs voor onze eigen jongeren.”

Arbeidsspecialisten zijn het met die analyse niet eens. Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid van de regering zal op. “Het lijkt me veel gepaster in betere opleidingen te voorzien voor de industriële sector, die meer productief is. Het gebrek aan scholing is immers een van de belangrijkste reden voor bedrijven om buitenlanders in dienst nemen,” zegt Abdul Ghafour, een humanresources-manager.

Onafhankelijke politiek analist Ghasan Al Jashi vermoedt dat vooral politieke motieven schuil gaan achter het nieuwe werkgelegenheidsbeleid. “Na de aanslagen van elf september is het ongenoegen onder de jonge lagen van de bevolking over de vriendschapsbanden tussen hun eigen regeringen en de Verenigde Staten groter geworden. Door tegemoet te komen aan een van hun grootste grieven, de werkloosheid, probeert de overheid politieke stoom af te laten.”

Ook president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeikh Zayed bin Sultan
al-Nahyan, waarschuwde in januari voor het demografische onevenwicht in
landen waar buitenlanders tot 85 procent van de totale bevolking uitmaken.
“Deze ongelijkheid bedreigt de sociale stabiliteit in onze samenleving en
legt een hypotheek op de toekomstperspectieven voor de komende generaties.”
De sjeik riep ook op tot maatregelen om het onevenwicht teniet te doen.

Volgens Al Jashi past het werkgelegenheidsbeleid van de regering in een belangrijke evolutie die meer olieproducerende landen doormaken. In de jaren zeventig, in de dagen dat de olie boomde, trokken buitenlanders in grote getale naar die landen. Maar ondertussen gaat het de olieproducerende landen minder voor de wind. Het bruto binnenlands product (bbp) van Saoedi-Arabië viel van 28.000 Amerikaanse dollar in 1980 terug naar 8.000 dollar in 2000.

“Jarenlang ging het om een win-winsituatie. De landen aan de Perzische Golf hebben hun economische groei in grote mate te danken aan buitenlandse werknemers, die op hun beurt veel geld hebben verdiend dat ze nooit in eigen land hadden kunnen bijeensparen,” zegt Shenaz Iqbal, een onderwijzer uit India. “Maar het is onfair om ons af te danken nu ze ons niet meer nodig hebben. Ik vraag me af of de autochtone werkzoekenden zomaar alle jobs tegen dezelfde voorwaarden willen overnemen.”