Saudisch immigratieverbod werkt kindersmokkel in de hand

Nieuws

Saudisch immigratieverbod werkt kindersmokkel in de hand

Nabil Sultan

29 november 2005

Jemenitische kinderen worden op grote schaal naar Saudi-Arabie gesmokkeld om daar geld te verdienen voor hun noodlijdende gezin. Sinds Saudi-Arabië werknemers uit Jemen weigert, sturen steeds meer arme families hun kinderen de grens over.

Volgens het Jemenitische ministerie van Sociale Zaken worden elke maand ongeveer driehonderd kinderen opgepakt in Saudi-Arabië. Bij de grensovergang Harad is kort geleden een centrum ingericht waar kinderen worden ondergebracht die Saudi-Arabië zijn uitgezet, of die worden ontdekt voordat ze de grens overgaan.

Sinds de eerste Golfoorlog begin jaren negentig mogen Jemenieten niet meer in Saudi-Arabië werken. Alles wijst erop dat de kindersmokkel sindsdien is toegenomen. Saudische autoriteiten vervolgen kinderen niet, ze worden bij ontdekking wel uitgezet.

Extreme armoede en werkloosheid drijft veel Jemenitische gezinnen ertoe hun kinderen aan smokkelaars over te leveren, die zich meestal een deel van de inkomsten van het kind toeëigenen, zegt Amat al-Rahman, een sociaal werker gespecialiseerd in familiezaken. Ook komt het voor dat een kind door een familielid wordt achtergelaten bij de grens.

Veel Jemenitische families zijn om te overleven afhankelijk van het geld dat hun kinderen in Saudi-Arabië verdienen. Meestal bedelen ze dat geld bij elkaar, in andere gevallen verdienen ze het met - meestal gevaarlijk - werk. De grootste angst van de achtergebleven families is uitzetting van de kinderen, niet hun veiligheid, zeggen sociaal werkers.

Het Jemenitisch ministerie van Sociale Zaken zegt dat de kinderen in Saudi-Arabië ten prooi vallen aan geweld, honger, seksueel misbruik en uitbuiting, zowel door de smokkelaars als door de betrokken grenswachten of autoriteiten, als ze ontdekt worden.

De schade is vooral groot voor jonge kinderen van vijf of zes jaar, die de autoriteiten niet duidelijk kunnen maken waar ze vandaan komen en daardoor vaak lange tijd in detentie zitten. Het VN-Kinderfonds Unicef zegt dat de kinderen vaak in een cel zitten met uitgezette volwassenen. Elke volwassene die naar Jemen wordt uitgezet, wordt in principe schuldig geacht aan een misdaad, zegt Solofo Ramaroson van Unicef in Jemen. Geregeld komt het voor dat ouders uitgezette kinderen dwingen om terug te keren naar Saudi-Arabië.

Momenteel wordt in Jemen gewerkt aan wetswijziging zodat kindersmokkelaars hogere straffen kunnen krijgen. Momenteel kunnen zij alleen worden veroordeeld voor misbruik, waar maximaal zes maanden op staat.

Zwaardere straffen zijn echter geen oplossing voor het probleem, zeggen sociaal werkers. Zij zien meer in armoedebestrijding en betere voorlichting aan ouders. Professor Mohammed al-Sharafí, die zich verdiepte in de problematiek, verwacht ook van voorlichting weinig heil. Het heeft geen zin om ouders te vertellen dat ze hun kinderen thuis moeten houden als ze in armoede leven en honger lijden, zegt hij. We moeten een oplossing vinden voor de achterliggende oorzaken, in plaats van de grenscontroles uit te breiden en keer op keer dezelfde kinderen te arresteren. (JS/PD)