"Schaliegas kan klimaatverandering verergeren"

Nieuws

"Schaliegas kan klimaatverandering verergeren"

Stephen Leahy

25 januari 2012

Er komen grote hoeveelheden methaan in de atmosfeer terecht bij het 'fraccen' van schaliegasbronnen in de Verenigde Staten en Canada. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Cornell University in de staat New York. Methaan is een zeer schadelijk broeikasgas.

Schaliegas produceert 40 tot 60 procent meer schadelijke uitstoot dan conventioneel aardgas, zegt Robert Howarth, medeauteur van de studie Venting and Leaking of Methane from Shale Gas Development die binnenkort gepubliceerd wordt in het tijdschrift Climatic Change. “Schaliegas laat qua uitstoot op de korte termijn ook een grotere voetafdruk achter dan olie of steenkool.”

Het onderzoek volgt op een controversieel onderzoek van Howarth en zijn collega’s dat in april 2011 werd gepubliceerd. Dat was de eerste omvangrijke analyse van de uitstoot van broeikasgassen bij fraccen (het hydraulisch ‘kraken’ van brongesteente). Uit die studie bleek dat bij het fraccen grote hoeveelheden methaan lekken, wat kan bijdragen aan de opwarming van de aarde.

“We staan nog steeds achter de conclusie van ons onderzoek in 2011”, zegt Howarth.

Nieuwe bronnen

Het onderzoek uit 2011 ondergraaft de logica van de energiesector, die beweert dat schaliegas “een brug” kan zijn naar een koolstofarme energievoorziening in de toekomst. Die claims zijn gebaseerd op het feit dat aardgas (dat grotendeels bestaat uit methaan) maar de helft van de koolstof bevat van steenkool. Bij verbranding voor elektriciteit is gas milieuvriendelijker dan steenkool.

De voordelen vallen echter weg door de methaanlekken die ontstaan tijdens het fraccen en het gasverlies tijdens de distributie. Howarth en zijn collega’s schatten dat tussen 3,6 en 7,9 procent van al het geproduceerde schaliegas weglekt in de atmosfeer.

Methaan heeft over een periode van twintig jaar 105 keer meer verwarmingspotentie dan CO2. Na twintig jaar neemt die potentie snel af. Als er in de komende twintig jaar grote hoeveelheden methaan in de atmosfeer komen door fraccen, wat te verwachten is met alle nieuwe bronnen die ontdekt worden, kan de temperatuur op aarde veel sneller stijgen dan nu wordt voorspeld, zegt Howarth.

In een studie van het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research (NCAR) werd in september vorig jaar ook geconcludeerd dat schaliegas vanwege de methaanlekken weinig voordelen biedt boven steenkool. Zelfs als er maar 1 of 2 procent van het gas zou weglekken, veel minder dan de schatting van Howarth, zou schaliegas maar een heel klein milieuvoordeel bieden boven kolen, stelt de studie Coal to gas: the influence of methane leakage.