Watervoetafdruk van fracking wordt steeds groter

Schaliegas steeds schadelijker voor watervoorraden in VS

Mary Crandall (CC BY-NC-ND 2.0)

Protest tegen fracking in de Amerikaanse stad Buffalo.

De hoeveelheid water die in de VS verbruikt wordt voor fracking, een methode om schaliegas en -olie te winnen, is met 770 procent gestegen tussen 2011 en 2016. Dat blijkt uit onderzoek van de Duke University.  

De hoeveelheid verontreinigd afvalwater die de bronnen opleveren tijdens het eerste productiejaar, is verveertienvoudigd tussen 2011 en 2016.  

“Als deze snelle intensivering doorgaat, kan de voetafdruk tegen 2030 zelfs vervijftigvoudigen in sommige regio’s. Met name in droge regio’s in de westelijke staten, of op plaatsen waar gebrek is aan grondwater, brengt dat duurzaamheidsproblemen met zich mee”, zeggen ze.  

Efficiënter  

“Uit eerdere studies bleek dat bij fracking niet veel meer water werd gebruikt dan bij andere energiebronnen, maar die data dateren uit de vroege jaren van het fracken”, zegt Avner Vengosh, hoogleraar Geochemie en Waterkwaliteit aan de Nicholas School of Environment van de Duke University.  

“Nu, tien jaar later, zijn er meer gegevens beschikbaar uit meer verifieerbare bronnen. Daaruit blijkt duidelijk een jaarlijkse toename van de watervoetafdruk.” Hoewel het winnen van schaliegas in de loop van de jaren efficiënter is geworden wat betreft de nettoproductie van gas en olie, nam de hoeveelheid gebruikt water en het volume afvalwater in verhouding veel sterker toe, zegt hij. 

Olieprijs 

Of de hoeveelheid afvalwater daadwerkelijk vijftig keer groter zal worden tegen 2030, hangt onder meer af van de olieprijs. Als die stijgt, zal vermoedelijk ook de productie groeien.  

Afvalwater bestaat voornamelijk uit zout water met mogelijk natuurlijke radioactieve elementen. Dat maakt het lastig dit water te behandelen en veilig af te voeren. Bedrijven injecteren het daarom steeds vaker diep in de bodem. Daardoor komt het niet in de plaatselijke watervoorraden terecht, maar kunnen wel kleine aardbevingen ontstaan.  

De studie is gepubliceerd in Science Advances

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift