Scheepvaart goed voor helft luchtvervuiling aan de kust

Nieuws

Scheepvaart goed voor helft luchtvervuiling aan de kust

Scheepvaart goed voor helft luchtvervuiling aan de kust
Scheepvaart goed voor helft luchtvervuiling aan de kust

IPS

24 november 2015

Ook kustgebieden kampen met gevaarlijke luchtvervuiling, als ze in de buurt van belangrijke scheepvaartroutes liggen. Uit Zweeds onderzoek blijkt dat schepen goed zijn voor de helft van de vervuiling met fijnsof.

Onderzoekers aan de Universiteit van Lund in Zweden maten de vervuiling met fijnstof in kustgebieden en ontwikkelden een manier om de oorsprong van de vervuiling te achterhalen. Ze vergeleken daarvoor onder meer metingen op de Finse archipel en de Zweedse kust met de gegevens van een meetstation aan de Litouwse kust.

Uit de studie blijkt dat bijna de helft van de vervuiling met fijnstof afkomstig is van het scheepvaartverkeer. De rest van de vervuiling komt op rekening van auto’s, industrie, stroomcentrales en natuurlijke bronnen.

‘Dit is de eerste keer dat er een poging gedaan is om de hoeveelheid vervuiling afkomstig van de zee in te schatten’, zegt onderzoeker Adam Kristensson van de Faculteit Ingenieurskunde aan de Lund Universiteit. ‘Tot nog toe ging men ervan uit dat vervuiling vanaf land een veel groter aandeel vertegenwoordigde.’

Volksgezondheid

Fijnstof is erg gevaarlijk voor de volksgezondheid omdat de microscopische partikels door hun kleine omvang tot diep in de longen kunnen doordringen. Ze leiden onder meer tot hart- en vaatziekten en longaandoeningen.

Vanaf dit jaar geldt voor de Baltische Zee en de Noordzee nieuwe wetgeving die de concentratie sulfaat in brandstof beperkt tot 0,1 procent. De wetenschappers willen de gevolgen daarvan onderzoeken, maar pleiten nu al voor strengere wetgeving. ‘Het is bijzonder belangrijk om strengere uitstootnormen voor scheepvaartbrandstof op te leggen, met name wat betreft stikstofoxide en sulfaat’, zegt Kristensson.