Schepen en vliegtuigen doen uitstootreductie wegverkeer in EU grotendeels teniet

Nieuws

Schepen en vliegtuigen doen uitstootreductie wegverkeer in EU grotendeels teniet

Schepen en vliegtuigen doen uitstootreductie wegverkeer in EU grotendeels teniet
Schepen en vliegtuigen doen uitstootreductie wegverkeer in EU grotendeels teniet

IPS

09 december 2016

De snel groeiende uitstoot van de scheepvaart en de luchtvaart zal bijna de helft van de verwachte reducties in het wegverkeer in Europa tenietdoen tegen 2030. Dat blijkt uit een studie van Transport & Environment.

Onder de maatregelen die nu al genomen zijn, zal het transport over land in 2030 naar verwachting 43 miljoen ton olie minder verbruiken dan in 2010. Maar schepen en vliegtuigen zullen tegen 2030 naar verwachting 19 miljoen ton olie meer verbruiken per jaar. De groei in die sectoren zal dus de besparingen die bij auto’s en vrachtwagens geboekt bijna voor de helft teniet doen.

‘Vliegtuigen en schepen krijgen een vrijgeleide ten koste van de – op zich al ontoereikende – inspanningen van het transport over land’, zegt Bill Hemmings van T&E. ‘Dat is niet alleen oneerlijk, maar ook een drempel voor Europa om de eigen klimaatdoelstellingen te halen. Regeringen moeten opnieuw nadenken, scheepvaart opnemen in hun emissiehandel en de maatregelen voor de luchtvaart aanscherpen.’

De scheepvaart is momenteel niet gereguleerd onder de klimaatdoelstellingen.

De scheepvaart is momenteel niet gereguleerd onder de klimaatdoelstellingen. Volgende week bespreekt het Europees Parlement wel een oplossing in de vorm van het Maritiem Klimaatfonds en de opname van de scheepvaart in de Europese emissiehandel (ETS). In januari zal de Europese Commissie een voorstel doen om het luchtverkeer te integreren in het ETS.

De uitstoot van de scheepvaart kan met 80 miljoen ton naar beneden tegen 2030 als de sector wordt geïntegreerd in het ETS, schat de Europese Commissie. Het verschil is vergelijkbaar met de totale jaarlijkse uitstoot van een land als Oostenrijk.

Rob124 (CC BY 2.0)

Rob124 (CC BY 2.0)​

De scheepvaart is een van de snelst groeiende bronnen van CO2-uitstoot uit transport en zal tegen 2050 goed zijn voor naar schatting 17 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Toch blijft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een akkoord rond een uitstootreductie voor zich uitschuiven.

De luchtvaart is momenteel verantwoordelijk voor zo’n 5 procent van de klimaatopwarming. De uitstoot van CO2 alleen al zal naar verwachting verviervoudigen tegen 2050 en dan 22 procent vormen van de wereldwijde uitstoot, zegt T&E. Er is wel een akkoord om die uitstoot te compenseren in plaats van terug te dringen, maar enkel op vrijwillige basis.