Seismologen en astrologen slaan handen in elkaar

Nieuws

Seismologen en astrologen slaan handen in elkaar

Rahul Bedi

06 augustus 2003

Astrologen en seismologen bewegen zich
normaal gezien in totaal verschillende werelden. Maar op een recente
workshop in India deden ze een poging hun disciplines te combineren om
aardbevingen en natuurrampen beter te voorspellen.

Op een recente studiedag van het Instituut voor Astrologische Studie en
Onderzoek in New Delhi bogen astrologen en seismologen zich samen over de
aardbeving in de deelstaat Gujarat in januari 2001, die meer dan 2000
mensenlevens eiste. Ze zochten naar een mogelijk verband tussen de ramp en
de toenmalige stand van de planeten.

De oefening heeft niet echt uitsluitsel gegeven over de voorspellende
kracht van de Indiase astrologie. Maar Lachhman Das Madan, het hoofd van
het Instituut voor Astrologische Studie en Onderzoek, beweert in elk geval
de aardbeving in Gujarat en de naschokken in Iran acht jaar op voorhand te
hebben voorspeld. Hij betreurt dat zijn waarschuwingen werden genegeerd.
Volgens hem is astrologie geen occulte wetenschap van oosterse religieuze
mystici, maar juist heel modern, omdat ze zich baseert op kosmische
posities van planeten die precieze wiskundige berekeningen vereisen.

Het seminarie waagde zich ook aan voorspellingen voor het komende
decennium. Astrologen kondigden vanaf 29 juli een maand lang ‘ernstige en
hevige schokken’ aan, omdat de Aarde en Mars voor de eerste keer in 60.000
jaar dicht bij elkaar komen. Na 29 augustus is de kans volgens hen groot
dat de planetaire constellaties ‘vijandig’ worden.

Dit soort voorspellingen wordt in India nauwgezet gevolgd. De meeste
Indiërs geloven fervent in astrologie en raadplegen geregeld een legertje
occultisten, handlezers en bedelaars met vermeend bovennatuurlijke krachten.

Indiase politici roepen de hulp van astrologen in om verkiezingen te winnen
en aan de macht te blijven, overigens met wisselend succes. Vele
parlementsleden eten, reizen of vergaderen alleen als hun astrologen het
ogenblik gunstig achten. In de late jaren tachtig kende India nog een
omslachtig debat tussen twee hoge ambtenaren over de juiste door de sterren
gedicteerde tijd voor de ambtsoverdracht. De zaak werd opgelost door een
compromis: de overdracht werd een minuut gerekt. Een parlementslid uit de
vorige legislatuur zei dat hij geen enkel ‘hemels’ advies in de wind sloeg.
Hij is een uitzondering in die zin dat weinig moderne politici astrologie
publiekelijk verdedigen.

De Indiase geschiedenis telt notoire astrologieklanten, waaronder eerste
ministers Indira Gandhi en haar zoon Rajiv. Indira bezocht waarzeggers
nadat ze in 1977 was weggestemd, en velen geloven dat die haar hielpen om
in 1980 weer aan de macht te komen. Het gerucht gaat ook dat de politica
vier jaar later door haar lijfwachten werd vermoord omdat ze de
voorzorgsmaatregelen van haar astroloog niet opvolgde. Rajiv wuifde
astrologie eerst weg, maar reisde in 1989 het land af om invloedrijke
heilige mannen te bezoeken. Ondanks hun zegeningen werd hij niet herverkozen.

Vandaag telt New Delhi meer dan 200 ‘hoge’ astrologen die vaak door
politici worden bezocht. Hoe groter de (politieke) onzekerheid, hoe meer
politici astrologen nodig hebben als gidsen in het onbekende, zei één van hen.