Sheriffs moeten Big Brother spelen voor migranten

Nieuws

Sheriffs moeten Big Brother spelen voor migranten

Mithre J. Sandrasagra

18 december 2003

De Amerikaanse regering wil een ommezwaai maken in het Amerikaanse migratiebeleid door lokale politiekorpsen te belasten met de controle op illegale en legale migranten. Volgens mensenrechtengroepen zal dat zorgen voor willekeur en racisme. Veel lokale agenten en sheriffs zijn tegen omdat ze vrezen dat allochtone Amerikanen hen als een boeman gaan beschouwen.

Amerikaanse mensenrechten- en migrantengroepen dienden gisteren (woensdag) bij een federale rechtbank een klacht in tegen de Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft. Die heeft een wetsvoorstel klaar om de lokale politie en de staatspolitie in te schakelen voor de toepassing van de federale immigratiewetten. Op die manier wil Ashcroft de controle op migranten en potentiële terroristen opdrijven.

De wet is nog niet van kracht, maar wordt wel al voorbereid. Het ministerie van Justitie en het FBI zijn na de terreuraanslagen van 11 september 2001 meteen begonnen met het invoeren van informatie over migranten in een federale criminele databank - de National Crime Information Centre (NCIC) database. De NCIC-databank wordt al sinds de jaren 30 gebruikt om strafbladen te raadplegen. De federale agentschappen gebruiken ze om de staats- en lokale politie in te lichten over het criminele verleden van verdachten. De databank wordt volgens de FBI zo’n 3,7 miljoen keer per dag geraadpleegd.

Sinds 9/11 voert de FBI ook niet-criminele informatie zoals immigratiegegevens in. Volgens hooggeplaatste FBI-bronnen is het de bedoeling om informatie in te voeren over zo’n 400.000 illegale migranten waartegen een uitwijzingsbevel werd uitgevaardigd. Op basis van die gegevens kunnen lokale agenten hen gaan arresteren.

Het zou ook de bedoeling zijn om een onbekend aantal legale migranten in te voeren die zich niet hebben aangemeld voor de ‘speciale registratie’, die tot voor kort van toepassing was op mannelijke migranten ouder dan 16 uit Noord-Korea en 24 moslimlanden. Op 1 december maakte het ministerie van Binnenlandse Veiligheid een einde aan die jaarlijkse registratieplicht voor 83.000 erkende migranten. Wie zich daar niet voor heeft aangemeld, zou toegevoegd worden in de NCIC.

De organisaties die de klacht indienden, vechten zowel het oneigenlijke gebruik van de NCIC-databank aan als het inzetten van de lokale en de staatspolitie. Het arresteren van migranten is tot op heden een strikte bevoegdheid van de federale politie. Dat heeft een goede reden, zegt Raul Yzaguirre, de voorzitter van de National Council of La Raza, één van de groepen die klacht indienden. De lokale politie is niet opgeleid om migranten te arresteren. Hen inzetten zou tot racisme en onveiligheid leiden.

Zo’n zestig lokale politie- en sheriffdepartementen (waaronder die van Boston, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles en New York) en verschillende politiebonden en stedenverenigingen zijn evenmin gelukkig met het wetsvoorstel. John Ditto, een agent uit Seattle, zegt dat hij vreest dat vreemdelingen op die manier elk contact met de politie gaan vermijden uit angst gearresteerd te worden of in een database terecht te komen. De mensen zullen nog een reden hebben om van mij weg te lopen, en dat is nu net niet wat ik wil.

De kritiek die de lokale overheden het meest formuleren is dat de wet van Ashcroft contraproductief zal werken in de strijd tegen de terreur. Ze zou verhinderen dat migrantengemeenschappen informatie verstrekken. Mensenrechtengroepen vrezen dat duizenden migranten onterecht vervolg zullen worden. Uit verschillende auditrapporten van het ministerie van Justitie is gebleken dat de gegevens van de INS (de immigratie- en naturalisatiedienst) een zootje zijn, zegt Mary Rose Oakar, de voorzitter van het Amerikaans-Arabische Antidiscriminatiecomité. De groepen die de klacht indienden, roepen de regering-Bush op om een einde te maken aan haar McCarty-achtige neigingen.