Singapore leert leven met lagere groei

Nieuws

Singapore leert leven met lagere groei

Kalinga Seneviratne

05 april 2002

Decennialang waren de inwoners van Singapore
gewoon aan economische groeicijfers van acht tot tien procent, maar de
politieke leiders van de stadsstaat beginnen toe te geven dat de periode van
melk en honig voorbij is. De Aziatische crisis deed de groeicurve al in 1997
afvlakken, maar toen gingen de meeste economen er nog van uit dat dit enkel
een tijdelijk verschijnsel was. Maar sinds de recessie van vorig jaar wint
de mening veld dat Singapore met minder zal moeten leren leven. Deze week
verklaarde president S.R. Nathan naar aanleiding van het begin van de nieuwe
legislatuur dat Singapore zich gelukkig mag prijzen als de economie de
komende jaren met vier tot zes procent per jaar groeit. De toespraak van de
president bij de investituur van een nieuw parlement zet meestal de toon
voor het regeringsbeleid van de komende vijf jaar.

De directe aanleiding voor de presidentiële bezorgdheid zijn de economische
moeilijkheden waarmee Singapore kampt als gevolg van de wereldwijde
groeivertraging en de toenemende concurrentie vanuit China. Steeds meer
nijverheidstakken verhuizen naar China omdat de lonen daar veel lager
liggen. Nadat de Singaporese economie in 2000 nog met 10 procent was
gegroeid, gleed de stadsstaat vorig jaar opeens in een recessie die 2
procent van het bruto binnenlands product afknaagde. Dit jaar zou de
economie slechts met 1 à 3 procent gaan groeien. De werkloosheidsgraad in
Singapore is opgelopen tot 6 procent, het hoogste cijfer van de voorbije 15
jaar. De laatste gegevens maken duidelijk dat niet langer alleen oudere en
laaggeschoolde werknemers de bons krijgen, maar ook twintigers en dertigers
met een hogeschoolopleiding. De regering van premier Goh Chok Tong heeft al
miljoenen dollars gepompt in jobbeurzen en opleidingsprogramma’s, maar die
maatregelen kunnen het tij voorlopig niet keren.

Volgens president Nathan is de wereld veranderd en staat Singapore de
komende jaren voor de grootste uitdagingen uit zijn geschiedenis. Die
omstandigheden lijken in Singapore ook stilaan voor een politieke
omwenteling te zorgen. Deze week leverden meer dan 20 parlementsleden in het
halfrond commentaar op de toespraak van de president, en sommigen begonnen
warempel kritiek te leveren op het regeringsbeleid. Dat is heel ongewoon
voor Singapore, want 82 van de 84 parlementsleden behoren tot de regerende
People’s Action Party. De PAP had haar afgevaardigden wel speciaal laten
weten dat kritische noten bij de speech van de president toegelaten waren.

Ook in kranten wordt stevig gediscussieerd over het beleid van de voorbije
jaren en de nieuwe maatregelen die zich opdringen. Maar iedereen lijkt het
erover eens dat ook de Singaporezen zelf de zaken anders zullen moeten gaan
aanpakken. Er zijn fundamentele veranderingen nodig om de werklozen van de
straat te krijgen, schreef Chua Lee Hoong, een commentaarschrijfster van de
Straits Times. Veel mensen kunnen niet terug naar de banen die ze hadden,
want die zijn verdwenen, maar ze moeten leren de kansen te grijpen die zich
aandienen. Volgens haar voelen de Singaporezen zich te goed voor veel
baantjes, en is de werkloosheid ook om die reden zo hoog gestegen. Singapore
telt momenteel ongeveer 100.000 - vooral vrouwelijke - werklozen, en dat is
ook ongeveer het aantal van de buitenlandse meiden die de huishoudens van de
rijkere families beredderen.

President Nathan beloofde in zijn toespraak dat de regering vooral de
ondernemingslust en de bereidheid om risico’s te nemen bij de bevolking zal
proberen aan te wakkeren. De Singaporezen zijn sterk doordrongen van het
belang van een goede opleiding, maar volgens de president heeft het land ook
nood aan mensen die het proberen waar te maken op sportgebied en in de
kunstwereld of gewoon creatief denken en nieuwe wegen durven te gaan.

De naar Singaporese normen vrijmoedige discussie over de toespraak van de
president in het parlement vormde ook een voorproefje van het voornemen van
de regering om de bevolking ertoe aan te zetten kritischer te denken en
afwijkende meningen niet langer voor zich te houden. Raymond Lim, minister
van Buitenlandse Zaken en van Handel, vindt dat de regering het ook
niet-gouvernementele organisaties makkelijker moet maken erkend te raken.
Dergelijke organisaties zijn volgens hem essentieel om het publieke debat te
voeden.

Chiam See Tong, één van de twee leden van de oppositie in het parlement,
vindt dat de plannen van de regering om de bevolking aan te zetten
creatiever te denken en meer initiatieven te nemen, 20 jaar te laat komen.
De regering heeft twintig jaar verspild door vooral te proberen de
oppositie onder de duim te houden in plaats van aan een open samenleving te
werken. Het parlementslid verwijt de regering dat ze in die tijd onder meer
het confucianistische gedachtegoed in de scholen heeft geïntroduceerd - een
filosofie die volgens hem de nadruk legt op onderdanigheid en
gehoorzaamheid.