Slachtoffers mensenhandel vooral migranten

Nieuws

Slachtoffers mensenhandel vooral migranten

18 oktober 2007

Slachtoffers van mensenhandel en -smokkel zijn in de eerste plaats migranten. Vooral criminele netwerken profiteren van de kwetsbaarheid van migranten. Dat zegt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding naar aanleiding van de Europese dag van de strijd tegen de mensenhandel.

België moet de criminele netwerken opsporen en de slachtoffers beschermen om mensenhandel te verhinderen. ‘De strijd tegen mensenhandel moet opnieuw een juridische én politieke prioriteit worden’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum.
De criminele netwerken professionaliseren zich verder, en daarom moet de politie het hart van het systeem proberen te raken om netwerken te ontmantelen. Het mag niet de bedoeling zijn om te vervallen in een ‘jacht op illegalen’. Bovendien moet er aandacht zijn voor de slachtoffers: hun verklaringen zijn dikwijls essentieel in het kader van het onderzoek.
‘België stond bekend als de voorloper in Europa in de strijd tegen de mensenhandel en -smokkel,’ verduidelijkt De Witte. ‘Als we ervoor willen zorgen dat België zijn ‘pole position’ in deze strijd tegen mensenhandel niet verliest, moet het dringend opnieuw hoog op de politieke agenda geplaatst worden.’