Slachtoffers Nargis worstelen nog altijd met watergebrek

Nieuws

Slachtoffers Nargis worstelen nog altijd met watergebrek

Marwaan Macan-Markar

20 mei 2009

Drie liter drinkbaar water per dag: daarmee moet zeker een kwart miljoen mensen in Birma het nog altijd stellen, een jaar na de doortocht van de cycloon Nargis. In het getroffen gebied zijn nog bijna 1000 vijvers waaruit de dorpelingen vroeger hun drinkwater haalden, onbruikbaar door het insijpelen van zout water. De hulpverlening verloopt niet vlot, en dat heeft veel te maken met het dictatoriale regime in Birma.

Nargis zaaide op 3 mei 2008 dood en vernieling in de delta van de Irrawaddy en het zuiden van Rangoon, een gebied van 18.500 vierkante kilometer. Bijna 140.000 mensen kwamen om en 2,4 miljoen dorpelingen werden door de overstromingen op de vlucht gedreven.

Trager dan in Atjeh

De heropbouw is een enorme uitdaging, en Birma brengt het er niet al te best af. Bij de tsunami van 2004, een nog veel grotere ramp, had iedereen op het verwoeste Indonesische eiland Atjeh binnen het jaar wel weer toegang tot drinkbaar water.
In Birma moeten er van de 4500 grote vijvers in het rampgebied nog bijna 1000 weer in orde worden gebracht. In de waterplassen, die een belangrijke rol spelen bij de drinkwatervoorziening, zat zeewater en dreven veel dierenkadavers rond. Die problemen zijn op veel plaatsen aangepakt, maar nu sijpelt er weer zout water uit de omgeving in heel wat vijvers.
“De vijvers en waterputten zijn onbruikbaar, en in deze tijd van het jaar zijn ook de rivieren veel te zout om eruit te drinken”, zegt Andrew Kirkwood van de Amerikaanse hulporganisatie Save the Children. Volgens hem kunnen 240.000 mensen in het zuidwesten van de Irrawaddydelta geen drinkbaar water vinden in hun omgeving. “Wij verdelen drie liter water per dag per persoon. Dat is het absolute minimum.”

Hopen op de moesson

Hulporganisaties hopen dat de moesson snel begint. De massale regens halen het zoutgehalte overal snel omlaag. De massale drinkwaterdistributie kan niet meer lang worden volgehouden. De onziltingsinstallaties waarmee de hulpverleners drinkbaar water produceren, hebben een beperkte levensduur. De inzet van bootjes waarmee het water wordt rondgebracht, kost ook veel geld.
De internationale gemeenschap heeft op de stormramp in Birma lang niet zo gul gereageerd als na de tsunami van 2004. Het repressieve en corrupte regime in Birma schrikt donorlanden af en maakt het hen ook moeilijk.
Van de 477 miljoen dollar die de VN aanvankelijk aan de donorgemeenschap hadden gevraagd om noodhulp mogelijk te maken, werd volgens de organisatie maar 315 miljoen dollar toegezegd. Dit jaar vroegen de VN nog eens 691 miljoen dollar om de komende drie jaar aan heropbouw en preventie tegen toekomstige stormen te werken, en die oproep heeft nog maar 100 miljoen dollar opgeleverd.
Met het geld dat binnenkwam, is er volgens de VN onder meer voor gezorgd dat 150.000 schoolkinderen in 800 scholen zuiver drinkwater en goed sanitair kregen. Er zijn ook 3500 vijvers schoongemaakt en 2000 nieuwe waterputten gegraven. Dat werk heeft er allicht toe bijgedragen dat de gevreesde uitbraak van besmettelijke ziekten uitbleef.