'Slecht gezondheidsbeleid doet aids oprukken in Athene'

Nieuws

'Slecht gezondheidsbeleid doet aids oprukken in Athene'

Griet Ryckeboer

19 juni 2012

‘Door een verkeerd gezondheidsbeleid van de Griekse overheid rukken hiv en aids op in Athene’ , waarschuwt de directrice van Artsen Zonder Grenzen in Griekenland.

Volgens Reveka Papadopoulou, directrice van de Griekse afdeling van de medische hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen, is het aantal hiv- en aidspatiënten in Athene vorig jaar met 1,45 procent gestegen in vergelijking met 2010. In The Guardian wijst Papadopoulou met een beschuldigende vinger naar de Griekse autoriteiten: ‘De stijging is grotendeels te wijten aan de stopzetting van concrete hulprogramma’s voor druggebruikers, waarbij ze bijvoorbeeld oude naalden kunnen inwisselen voor nieuwe steriele naalden.’

Gevaarlijk

Papadopoulou verwijt Griekenland dat het een verkeerd gezondheidsbeleid voert. Dat beleid komt neer op een harde aanpak van illegale immigranten in Athene, van wie er duizenden in onhygiënische omstandigheden leven. Concreet kunnen de Atheense autoriteiten illegale immigranten en andere personen, die ze als een gevaar voor de publieke gezondheid beschouwen, voor onbeperkte tijd aanhouden om een verplichte gezondheidstest en een hiv- en aidsbehandeling te laten ondergaan. Dat het recht op privacy daarbij niet altijd gerespecteerd wordt, was in mei nog duidelijk: toen werd de identiteit van 12 hiv-positieve prostituees vrijgegeven aan de media, begeleidende foto’s incluis.

‘De publieke gezondheid kan je niet beschermen door hulpprogramma’s stop te zetten voor de personen die je beschouwt als mogelijke oorzaak van de verspreiding van hiv en aids’

Griekenland slaat daarbij de mal mis volgens Papadopoulou. ‘Een dergelijk beleid, dat er vooral op gericht is om een krachtdadige indruk te maken in verkiezingstijd, strookt niet met enige medische ethiek’, zegt ze. ‘Bovendien is het gevaarlijk: de publieke gezondheid kan je niet beschermen door hulpprogramma’s stop te zetten voor de personen die je beschouwt als mogelijke oorzaak van de verspreiding van hiv en aids.’

Volgens de AZG-directrice betekent het gebrek aan hulp voor illegale immigranten dat er een grote populatie is op straat zonder behandeling, gedoemd om ziektes door te geven. Met een steeds nijpender tekort aan geneesmiddelen, een toeslag van vijf euro per ziekenhuisbezoek en een kleinere budgetten voor ziekenhuizen, vreest ze dat de gezondheidstoestand in Griekenland erop zal blijven achteruitgaan.

Ook Ban Ki-Moon waarschuwt

De globale bestrijding van hiv en aids gaat er daarentegen op vooruit. Dat bevestigde VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon tijdens de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 juni, terwijl hij er een in april verschenen rapport over aids voorstelde.

Hij wees echter ook op het financieel tekort dat dreigt voor de globale bestrijding van hiv en aids. De doelstelling om in 2015 de stijging van het aantal besmettingen een halt toe te roepen, zal volgens Ban Ki-Moon niet worden verwezenlijkt als er niet meer geld voor vrijgemaakt wordt. Hij roept de internationale gemeenschap, inclusief het bedrijfsleven, op om met meer geld over de brug te komen.