Slecht onderwijs voor arme Indiërs

Nieuws

Slecht onderwijs voor arme Indiërs

Elena Dikomitis

18 januari 2008

Meer kinderen dan ooit tevoren lopen vandaag school in India, maar de kwaliteit van het publieke onderwijs, waarin de arme meerderheid van de bevolking terechtkomt, is ondermaats. Nu de groeiende Indiase economie smeekt om geschoolde arbeiders, staat de regering voor een enorme uitdaging.

Meer dan ooit is onderwijs een maatstaf van ongelijkheid in India, dat blijkt uit enkele cijfers van de overheid. Van de armste 20 procent van de bevolking, is de helft ongeletterd, en behaalde slechts twee procent een diploma van het middelbaar onderwijs. Van de rijkste 20 procent van de bevolking daarentegen, beëindigde bijna de helft het middelbaar onderwijs, en is slechts twee procent ongeletterd.
Hoewel India een aantal gerenomeerde universiteiten telt, is het basisonderwijs er bijzonder slecht aan toe. Tenminste, als we het hebben over de publieke scholen, die overladen zijn met kinderen uit arme families. Rijkere Indiërs sturen hun kinderen naar privéscholen.
Degelijk onderwijs is van cruciaal belang in een land als India, dat in 2007 1.129.866.154 inwoners telde, waarvan 40 procent jonger is dan 18 jaar.

Veelzeggende cijfers

Woensdag 16 januari publiceerde de Indiase ngo Pratham haar jaarlijks rapport over het niveau van lagereschoolkinderen op het vlak van lezen, schrijven en wiskunde. Voor het onderzoek werden 16.000 dorpen bezocht, verspreid over 567 van de 584 districten in India. Per dorp werd de publieke basisschool getest die het meest leerlingen telde en per district werden er 600 huizen bezocht, om verbanden te kunnen leggen tussen de achtergrond en de scholingsgraad van de kinderen.
Het lager onderwijs in India is ingedeeld in vijf graden, waarin leerlingen van zes tot elf jaar zitten. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 40 procent van de kinderen uit de vijfde graad geen tekst kan lezen op het niveau van de tweede graad, en dat 60 procent uit dezelfde groep geen simpele optelsommen kan maken. In de tweede graad kan slechts negen procent van de leerlingen een tekst op hun niveau lezen en 60 procent herkent geen cijfers tussen 10 en 99.

Overheidssteun

De Indiase overheid investeerde de laatste jaren meer in onderwijs dan voordien. De steun aan publieke scholen zal binnen de komende vijf jaar verdrievoudigd worden, om de bouw van scholen en de bijhorende voorzieningen te bekostigen. Uit een artikel in de krant International Herald Tribune blijkt dat het geld van de overheid vaak ‘verdwijnt’ in de vorm van steekpenningen aan vooraanstaande mensen uit het dorp.
Daarnaast dagen leerkrachten en de mensen die kinderen uit dorpen moeten aansporen om naar school te gaan, vaak niet op omdat ze niet uitbetaald worden door de overheid. Voor vele ouders is het nuttiger om hun kinderen als werkkracht in te schakelen, dan hen naar de slecht functionerende scholen te sturen.

Deadline 2015

Het verschaffen van basisonderwijs wereldwijd, is een van de acht Milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het UNESCO Instituut voor Statistiek publiceerde in 2007 Internationale Onderwijs Statistieken om te zien hoe ver de verschillende landen nog van de doelstelling verwijderd zijn. Volgens de statistieken voor India ging 83 procent van de leerlingen op lagereschoolleeftijd effectief naar school in 2006. De statistieken van de verschillende deelstaten tonen aan dat het nationaal gemiddelde de enorme kloof verdoezelt tussen het percentage van schoolgaande kinderen in rijke en arme regio’s.