Snelgroeiende economieën willen krachten bundelen

Nieuws

Snelgroeiende economieën willen krachten bundelen

Andries Tiels

16 juni 2009

Vandaag (dinsdag) komen de presidenten van de snelgroeiende economieën Brazilië, Rusland, India en China samen om hun rol in de wereldpolitiek op elkaar af te stemmen op de eerste BRIC-top.

De vier landen willen hun invloed in het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vergroten. De Russische president Medvedev zal mogelijks zijn oproep herhalen om de dollar als internationale reservemunt te vervangen.
De BRIC-landen delen de bezorgdheid dat de stijgende staatsschuld van de VS tot inflatie zou leiden en de dollar zou verzwakken. Om hun afhankelijkheid van de dollarkoers in te dammen, willen Brazilië, Rusland en China hun dollarreserves deels omzetten in IMF-obligaties, die uitgedrukt worden in Speciale Trekkingsrechten (SDRs), een kunstmatige valuta van het IMF.
Experts uit de financiële wereld hebben daar -niet onverwacht- hun bedenkingen bij en beweren dat de opkomende landen geen valabel alternatief voor de dollar naar voor kunnen schuiven. “Het moet een valuta zijn met voldoende liquiditeit. De SDRs brengen hier geen soelaas”, meent Nataliya Orlova, hoofdeconoom van de Alfa Bank. “Bovendien zijn de VS de grootste geldschieter van het IMF. Men kan niet verwachten dat men door extra geld te pompen in het IMF, de dollar opzij zal kunnen zetten.”
De ministers van buitenlands zaken van de vier BRIC-landen kwamen al eerder samen, maar voor hun presidenten is het de eerste keer dat ze in deze context samen aan tafel zitten.
China is de grootste geldschieter van de VS. Washington staat een geschatte 1000 miljard dollar bij hen in het rood. De Chinezen zijn dan ook voorzichtig in hun oproep tot alternatieven voor de dollar, want al te straffe communicatie zou de waarde van hun activa aan kunnen tasten.
De verwachtingen van de top zijn niet hooggespannen. De onderlinge verschillen tussen de BRIC-landen zijn groter dan hun overeenkomsten. De BRIC-landen, die als snelgroeiende economieën hun krachten trachten te bundelen, wensen een tegengewicht te vormen tegen de Westers-Japanse hegemonie, maar hun tegengestelde belangen maken het moeilijk de neuzen in dezelfde richting krijgen.
Zelfs als de BRIC-landen hun krachten efficiënt weten te bundelen, zullen ze voorlopig niet in staat zijn de rol van de Amerikanen als motor van de mondiale economische groei over te nemen. “De economieën van de BRIC-landen samen is nog steeds kleiner dan die van de VS”, stelt Yelena Sharipova, econoom van de Renaissance Capital investeringsbank. “Ze groeien weliswaar erg snel en dichten de kloof met de VS, maar het zal toch nog minstens twintig jaar duren voordat ze op hetzelfde niveau zitten.”