Snelweg Brazilië-Peru in laatste fase

Nieuws

Snelweg Brazilië-Peru in laatste fase

Tijs Vanderstappen

29 december 2008

De snelweg die de kusten van Peru en Brazilië met elkaar moet verbinden kan eindelijk voltooid worden. De kritiek op het project houdt echter stand.

Het is intussen meer dan vier jaar geleden dat Brazilië en Peru een akkoord sloten om een snelle verbindingsweg aan te leggen tussen beide landen. Die weg zou dwars door een tot dan toe erg moeilijk te bereiken regio lopen, over het Andesgebergte en door het Amazonewoud. Zo zou die streek meer economische kansen moeten krijgen. Om deze reden kreeg het project ook van bij het begin de steun van de CAF, een multilaterale ontwikkelingsbank die zich specifiek bezighoudt met de Andesregio. Een extra lening van 300 miljoen dollar geeft aan Peru nu de kans om de laatste honderden kilometers te asfalteren.

Economische mogelijkheden

De totale kost van het project zal zo om en bij de 800 miljoen dollar bedragen. Dat is ruim 200 miljoen meer dan gepland. Tegenstanders hadden hier vroeger al voor gewaarschuwd, maar de Peruaanse en Braziliaanse regeringen hielden voet bij stuk. Volgens hen zouden de investeringen zeker de moeite waard blijken. De land- en mijnbouw in de regio zouden optimaal kunnen profiteren van de nieuwe economische mogelijkheden. Daarnaast verwacht men in Zuid-Peru een exponentiële toename van het aantal toeristen eens de verbinding compleet is. De regionale Directeur voor Handel en Toerisme vertelde aan The Peruvian Times dat investeerders plannen hebben om een hele reeks recreatieve zones, restaurants en dies meer op te bouwen.

Milieu

Peru wil ook op de trein van het boomende ecotoerisme springen. Milieuorganisaties vrezen echter dat die term de lading niet langer zal dekken. Ecotoeristen mogen dan wel als doel hebben het milieu en de lokale gemeenschappen te ondersteunen, wanneer ze met te veel zijn, bereiken ze net het omgekeerde. Kleinschaligheid is dan ook een must.
En dat is niet het enige punt van kritiek. Een rapport uit 2006 voorspelt dat er te weinig controle zal kunnen plaatsvinden om praktijken als ontbossing, illegale goudontginning en het opzetten van cocaplantages te voorkomen. De snelweg zelf zou bovendien de drugs- en wapenhandel en prostitutie kunnen vergemakkelijken.

Lokale stammen

Een verdere ‘economische integratie’, zoals Peru het ziet, zou ten slotte ook rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de vele Amazonestammen die nog aanwezig zijn in het gebied. “Hun territoria worden steeds kleiner, wat steeds meer tot onderlinge conflicten zal leiden”, aldus antropoloog John Hemming in de  Britse krant The Independent.
Nu het project zijn laatste fase ingaat, lijken de tegenstanders het onderspit te moeten delven. De snelweg zou in de loop van 2009 officieel geopend kunnen worden, al wordt een groot deel natuurlijk vandaag reeds gebruikt.