Socialisme glipt Venezuela langs achterdeur binnen

Nieuws

Socialisme glipt Venezuela langs achterdeur binnen

Humberto Márquez

06 augustus 2008

Vlak voor het verstrijken van de achttien maanden die president Hugo Chávez van het parlement had gekregen om een wetgeving per decreet uit te vaardigen, legt hij 26 wetten op tafel. Volgens critici sluipen er veel socialistische hervormingen in die de kiezer vorig jaar nochtans verworpen had.

De nieuwe wetten geven meer steun aan KMO’s, versterken coöperaties, maken wijzigingen in leger mogelijk, voorzien in de oprichting van burgerwachten en maken van voedselveiligheid een prioriteit.

Toen Chávez in 2007 herverkozen werd, verklaarde hij het land versneld in de richting van het “21ste-eeuwse socialisme” leiden. De 167 parlementsleden waren op dat ogenblik allemaal aanhangers van de president, door een boycot van de oppositie bij de laatste parlementaire verkiezingen. Ze verleenden hem bijzondere wetgevende macht gedurende anderhalf jaar.

Sindsdien heeft de president bij decreet wetten afgekondigd voor de nationalisering van olie-, energie- en telecombedrijven. De meeste veranderingen die hij wilde doorvoeren, zoals de mogelijkheid om onbeperkt herverkozen te worden en wijzingen aan te brengen aan defensie, goot hij echter in een grondwetshervorming.

In de zomer van 2007 stelde hij amendementen voor op 33 artikels van de grondwet uit 1999. Het Congres maakte er 67 van, en de constitutionele hervorming werd door middel van een referendum in december vorig jaar aan het volk voorgelegd. Die wees de hervorming af, met 51 tegen 49 procent van de stemmen.

Ruilhandel

Grondwetspecialist Rafael Chavero meent dat de president fraude pleegt door de grondwet te omzeilen. Daarin wordt immers meermaals verwezen naar de burgerdeelname aan de opstelling van wetten. “Bovendien maakt Chávez een karikatuur van het parlement, dat hem een blanco cheque overhandigde die hij pas op het laatste nippertje gebruikt.”

Jurist Carlos Escarrá, één van de leiders van de regerende socialistische partij in Venezuela, stelt daarentegen dat “de president handelt binnen het tijdskader dat hem wettelijk werd toegestaan, en dat zijn handelingen in de lijn van de grondwet liggen en conform zijn aan de wet die hem bijzondere machten verleende.”

Een van de wetten, die de “economie van het volk” versterkt, vestigt een “sociaal productiemodel met communautaire basis” voor georganiseerde gemeenschappen. Dat leidt tot de erkenning van collectieve arbeid, productie en distributie. De wetten voorzien ook in een wettelijk kader voor de ruilhandel van goederen, diensten of expertise.

Volgens oppositielid Juan Manuel González, hoofd van de Fedecámaras (kamer van koophandel), ziet elke sector die zorgvuldig de wetten bestudeert, dezelfde trend: “het cordon rond de privésector sluit zich steeds meer.” Als de regering bijvoorbeeld een bepaald goed nuttig acht voor het volk, kan ze dat al in beslag nemen in afwachting van de uitspraak bij het onteigeningsproces.

Bolivaraanse militie

Het decreet over de gewapende troepen belooft stof te geven aan lange publieke debatten, want het voorziet in de oprichting van  een vijfde poot van de defensie: de Nationale Bolivaraanse Militie. Die komt naast het leger, de zeemacht, de luchtmacht en de nationale garde. De nieuwe militieleden zijn vrijwillige burgers die met de door de overheid gepromote buurtcomités zullen samenwerken. De oppositie ziet hen als “gewapende tegenstanders”, want “in de huidige politiek is de naam ‘Bolivaraans’ synoniem voor ‘Chávista’”, stelt de voormalige socialistische leider Teodoro Petkoff, een uitgesproken criticus van de regering-Chávez.

Het bevel van de gewapende troepen ligt niet langer bij het ministerie van Defensie, die voortaan slechts de administratie regelt, maar komt in handen van de opperbevelhebber: de president.
 
Politieke en zakelijke leiders van de oppositie, net als media die het niet voor Chávez hebben, lieten al weten dat president Chávez in de praktijk de grondwet veranderd heeft, ondanks de afwijzing van de kiezer tijdens het referendum. “Met deze hinderlaag probeert de regering een afgewezen grondwetsherziening binnen te smokkelen”, zegt de tachtigjarige Luis Miquilena, een voormalige aanhanger van Chávez.