Sojaboeren houden mars op hoofdstad

Nieuws

Sojaboeren houden mars op hoofdstad

Mario Osava

16 mei 2006

Na wekenlang protest trekken de Braziliaanse sojaboeren vandaag naar de hoofdstad. Aanhoudende prijsdalingen en inadequate overheidsmaatregelen doen nu ook andere sectoren mee de straat op gaan. Drie jaar geleden leek een crisis in de bloeiende sojasector nog onmogelijk.

De protesten begonnen drie weken geleden toen honderden tractoren wegblokkades vormden om het transport van landbouwproducten te belemmeren. Uit solidariteit sloten de vrachtwagenchauffeurs zich bij de protestacties aan.

De Beweging ‘het platteland slaat alarm’ eist dat de overheid maatregelen neemt om boeren minimumprijzen voor hun producten te garanderen. De aanhoudende prijsdalingen zijn het gevolg van het ineen stuiken van de prijzen op de internationale markt en de lage koers van de dollar.

Vooral de grote agrobedrijven in de landbouwstaten Mato Grosso en Mato Grosso do Sul in het westen van Brazilië trekken de protesten. In verschillende steden dreigt hierdoor een tekort aan voedsel. De aanhoudende droogte en mond-en-klauwzeer maakt de situatie in Mato Grosso do Sul er niet beter op.

In april kondigde de overheid een aantal financiële maatregelen aan en ook vorige week vrijdag werden nog bijkomende maatregelen getroffen om de prijzen omhoog te trekken en het inkomen van de landbouwers te garanderen. Tevergeefs volgens de landbouwbedrijven. “Die maatregelen weerspiegelen alleen maar de onverschilligheid van de overheid tegenover de problemen van de boeren. Ze begrijpen nog steeds de omvang van het probleem niet”, zegt Cesario Ramalho vice-president van de Braziliaanse Plattelandsvereniging, de belangenvereniging van de grote agro bedrijven.

De agrobedrijven verwachten veel van de protestdemonstraties die vandaag over heel het land gehouden worden. “Vandaag protesteren niet alleen de grote landbouwbedrijven, maar ook de andere sectoren die getroffen zijn door de crisis uiten hun ongenoegen,” zegt Ramalho. “De staten die leven van de landbouw komen volledig lam te liggen.” Chauffeurs, kleine zelfstandigen, studenten, arbeiders, allemaal doen ze mee aan onze protestacties.”

De protestacties van de boeren mogen ook niet overschat worden. Zo verwachten de organisatoren slechts vijfhonderd boeren voor de mars op de hoofdstad. Een groot verschil met de 25.000 tractoren die vorig jaar in juni een mars hielden om dezelfde problemen aan te kaarten.

Door de instorting van de marktprijzen en de zwakke dollar, zien de sojaboeren hun winsten drastisch dalen. Brazilië is één van de topexportlanden voor agrarische producten, onder meer soja, kip en rundvlees. “Dit is een van de ergste crisissen in de Braziliaanse landbouw”, zegt Pedro Camargo Neto, voormalig minister van Landbouw en hoofd van de Vereniging van Varkenshouders.

Toenemende faillissementen zijn niet alleen een probleem van de sojaboeren. Ze tasten het hele platteland aan. De graanopbrengst groeide van 83 miljoen ton in 2000 naar 123,3 miljoen in 2003. Sindsdien gaat het opnieuw bergaf met de opbrengsten. In 2005 bedroeg de opbrengst nog 113,9 miljoen ton. De werkloosheid op het platteland blijft hierdoor stijgen. Ook verwante industrieën, zoals producenten van landbouwmachines, moeten mensen op straat zetten.

“De neerwaartse trend zal dit jaar verder aanhouden. Ook volgend jaar verwacht ik geen verbetering als de regering van president Lula da Silva er niet in slaagt om meer adequate maatregelen te treffen”, zegt Ramalho.

Roberto Rodrigues, minister van landbouw, erkent de moeilijkheden die de boeren ervaren en belooft nieuwe maatregelen tegen 25 mei. “Niet alleen de exportprijs is het probleem, ook de hoge intresten zijn een deel van de oorzaak”, volgens Rodrigues. Die heeft een negatieve invloed op de hele Braziliaanse economie, die grotendeels afhankelijk is van de export. (SV/MM)