Spaans parlement schaart zich achter ontwikkelingslanden

Nieuws

Spaans parlement schaart zich achter ontwikkelingslanden

Tito Drago

05 december 2005

Spanje moet via de EU op de handelstop van Hongkong aandringen op beslissingen waarbij ook de ontwikkelingslanden voordeel doen. Madrid moet bijvoorbeeld opkomen voor een minder protectionistisch landbouwbeleid. Dat staat in een resolutie die het Spaanse parlement vrijdag heeft goedgekeurd.

De leden van de commissie Ontwikkelingssamenwerking - een resolutie van dat orgaan wordt in Spanje beschouwd als een resolutie van het hele parlement - brengen in herinnering dat er een enge band bestaat tussen internationale handel en de strijd tegen armoede. Als Afrika, Azië en Latijns-Amerika één procent meer kunnen uitvoeren, haalt dat meteen 128 miljoen mensen uit de armoede, rekenen de Spaanse volksvertegenwoordigers voor.

Maar de VS, Japan en de Europese Unie gaan constant op de rem staan - bijvoorbeeld door hun boeren met gulle subsidies te bedenken die de concurrentiekracht van boeren uit ontwikkelingslanden ondergraven. Dat moet veranderen, vindt de Spaanse commissie Ontwikkelingssamenwerking. Ze stelt onder meer voor het Europese landbouwbeleid zo te hervormen dat kleine boeren in de ontwikkelingslanden meer kansen krijgen. De bescherming van het Spaanse platteland mag daarbij wel niet te kort komen.

Anders dan Groot-Brittannië heeft Spanje zich samen met Frankrijk altijd verzet tegen de afbouw van de hulp aan de Europese landbouwsector. Maar het welzijn van de Spaanse boeren mag niet de enige bekommernis zijn van de Spaanse regering, zeggen de Spaanse parlementsleden nu. Spanje moet zich binnen de EU sterk maken voor handelsakkoorden die ook voordelig zijn voor de armste landen en niet enkel voor de landbouwgrootmachten.

Het is niet duidelijk hoeveel effect de motie in Hongkong zal hebben. De Spaanse regering is er niet door gebonden, al zal ze er volgens de Spaanse diplomaat Ángel Vázquez zeker rekening mee houden. Bovendien is Spanje als lid van de Wereldhandelsorganisatie wel vertegenwoordigd op de ministertop, maar voert de Europese Commissie er voor alle EU-lidstaten het woord. (PD)