Spaanse priesters tegen hoge kost pausbezoek

Nieuws

Spaanse priesters tegen hoge kost pausbezoek

Tito Drago

24 juni 2011

Spaanse priesters plaatsen vraagtekens bij de 50 miljoen euro die nodig is om in augustus paus Benedictus XVI in Madrid te ontvangen. Van 15 tot 21 augustus vinden daar de Wereldjongerendagen plaats. De helft van het bedrag komt van de Spaanse staat.

Het forum Pastoors van Madrid vindt dat het geld beter besteed kan worden aan de vele armen in Spanje. Volgens een rapport van de katholieke humanitaire organisatie Cáritas Española leefden vorig jaar anderhalf miljoen mensen in extreme armoede in Spanje en nog eens acht miljoen mensen in armoede; Spanje telt 47 miljoen inwoners.

Het priestercollectief uit de hoofdstad zegt in een communiqué niet opgezet te zijn met het triomfalisme van de Wereldjongerendagen. Het vindt dat de aartsbisschop van Madrid, Antonio María Rouco Varela, enkele christelijke basisprincipes vergeet, waaronder “de nederigheid of de eenvoud van middelen, want het Evangelie heeft het niet voor uiterlijk vertoon, arrogantie, rijkdom en macht.”

Spaanse multinationals

De helft van de 50 miljoen euro komt van Spaanse multinationals, de andere helft van de Spaanse overheid, via fiscale vrijstelling van sponsors en logistieke steun.

Een dertigtal leken- en atheïstenorganisaties liet al weten er niet mee opgezet te zijn dat “met belastinggeld van iedereen het pausbezoek en een confessionele activiteit” worden gefinancierd.

De groep Priesters van Madrid plaatst ook vraagtekens bij de inbreng van de commerciële bedrijven: “Welke waarden en de spiritualiteit staan deze bedrijven, deze markten voor?”

Geld en macht

Benedictus XVI zei recentelijk dat zijn aanwezigheid in Madrid moet dienen om jongeren “de liefde van Jezus te laten ervaren.” Het Madrileense priestercollectief zegt daarop dat “er geen geschikte kanalen zijn voor jongerenpastoraal. Veel jongeren zien ons als verouderd, met privileges van geld en macht, geen geldig antwoord voor hun leven.”

In plaats van de boodschap van het Evangelie zinvol te maken voor jongeren, zeggen de Madrileense pastoors, slooft men zich uit om de katholieke kerk sterker te maken via een pact met economie en politiek. “Het versterkt het imago van de katholieke kerk als geprivilegieerd instituut dat dicht bij de macht staat.”

Besparingen

Rafael Rojo en Eubilio Rodríguez, priesters in twee andere arme wijken van Madrid, schreven een tekst ‘De mecenassen van Rouco’. Daarin bekritiseerden ze de overheid omdat die hier zoveel geld uitgeeft “terwijl ze van de burgers zoveel besparingen op middelen en sociale rechten eist.”

Pastoors van Madrid is een van de belangrijkste organisatie in Redes Cristianas, een netwerk van zo’n 150 basiskerkgroepen in Spanje. Redes Cristianas en andere organisaties plannen een manifestatie op 17 augustus, tegen de overheidssteun aan de Wereldjongerendagen.