Spaanse rockers verzamelen handtekeningen voor eerlijke handel met Afrika

Nieuws

Spaanse rockers verzamelen handtekeningen voor eerlijke handel met Afrika

Tito Drago

26 september 2007

Fans van de Spaanse rockgroepen Bosé, Shuarma, Dover, Amaral en La Oreja de Van Gogh hebben massaal een petitie getekend die de Spaanse regering oproept zich toeschietelijker te tonen in de handelsonderhandelingen met Afrika.

Miguel Bosé en Shuarma, leden van de rockband Dover, en Ariane Arpa, hoofd van de hulporganisatie Intermón (Oxfam-Spanje), legden de regering-Zapatero een door 600.000 rockfans ondertekende eisenbundel voor. In hun verklaring vragen ze de socialistische bewindsploeg om een herziening van haar standpunt in de onderhandelingen tussen de Europese Unie en 79 voormalige kolonies in Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee (ACS).
De EU en de ACS-landen discussiëren momenteel over Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s) die hun onderlinge Cotonou-akkoord moeten vervangen dat verstrijkt op 31 december. De Europese Commissie wil dat de akkoorden nog dit jaar worden ondertekend. De EPA’s verplichten de ACS-landen hun markten helemaal open te zetten voor Europese exporteurs.
Arpa vindt dat er in de hele geschiedenis van Europa nog nooit oneerlijker handelsovereenkomsten zijn afgesloten dan die de EPA’s die nu op til zijn. “De landen van de EU voeren onderhandelingen met een regio die onder de grootste armoede gebukt gaat”, stelt ze. “De strenge Spaanse houding is in strijd met de verwezenlijking van een coherent ontwikkelingsbeleid voor de arme landen. Niet één Europese politicus zou het langer dan een dag uitzingen als hij in zijn eigen land de draconische regelgeving invoerde die ze nu proberen op te leggen aan de armste landen van onze planeet.”
Als de EU de handelsliberalisering kan doordrukken, zullen de ACS-landen hun invoerrechten op landbouwproducten moeten laten vallen, terwijl de EU de eigen landbouwsector jaarlijks met 50 miljard euro subsidieert.
“De starre houding van de Spaanse regering is verrassend, temeer omdat de handel met de ACS-landen verwaarloosbaar is”, zegt Carlos Galián, die de eisenbundel vorm gaf. “De Spaanse uitvoer naar de ACS-landen bedraagt amper 1,9 percent van de totale uitvoer.”
Volgens Arpa zullen de voorwaarden die de Europese Commissie de ACS-landen wil opleggen, West-Afrika alleen al jaarlijks 1,4 miljard euro kosten. “De toekomst van 750 miljoen mensen die in armoede leven, hangt voor een deel af van de overeenkomsten die de Europese Unie afsluit met de ACS-landen. Die moeten de handel ten dienste van de ontwikkeling stellen. We mogen geen systeem in het leven roepen dat tot een economische crisis in Afrika leidt”, zei Arpa.
Miguel Bosé gaf toe dat de Spaanse overheid intussen veel geld uittrekt voor ontwikkelingshulp. “Maar de overheid is niet consequent. Als Spanje zijn standpunt over de handel niet bijstuurt, kunnen we het geld net zo goed weggooien”, zei hij. “Daarom dringen wij, als burgers en belastingbetalers, aan op een houding die noch contraproductief noch negatief is voor de ontwikkeling van de landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben. Over 100 dagen verstrijkt het Cotonou-akkoord. Spanje moet het voortouw nemen en een progressievere wind laten waaien in de EU.”
Vooral de invoerrechten die de bananen van de Canarische Eilanden moeten beschermen, liggen in Spanje onder vuur. Oxfam vraagt de opheffing van die protectionistische maatregel, zodat de producenten uit het zuiden op gelijke voet kunnen concurreren met de eigen producenten. Bronnen in het Spaanse ministerie van Industrie en Handel lieten weten dat vrije handel in die sector momenteel niet aan de orde is.