Spaanse senioren moeten langer werken voor pensioen

Nieuws

Spaanse senioren moeten langer werken voor pensioen

30 januari 2011

De Spaanse regering onder leiding van de socialist José Luis Rodríguez Zapatero heeft vrijdag een princiepsakkoord bereikt met de vakbonden over de toekomst van de pensioenen. Spaanse senioren zullen langer moeten werken om een volledig pensioen te krijgen.

Door het princiepsakkoord wordt de pensioenleeftijd vanaf 2027 opgetrokken, met een overgangsperiode vanaf 2013, zal men langer moeten werken om het volledige pensioenbedrag te kunnen ontvangen en zal de gemiddelde pensioenuitkering lager liggen. Het gaat om het eerste grote sociale pact van deze legislatuur, die in 2008 begon en volgend jaar eindigt.

De grote vakbonden zeggen dat ze hun slag thuis hebben gehaald. De regering-Zapatero wilde in haar laatste voorstel de pensioenleeftijd voor alle werknemers optrekken van 65 naar 67, met alleen een volledig pensioen voor wie 39,5 jaar heeft gewerkt. De vakbonden wilden de pensioenleeftijd op 65 jaar houden, met 38 jaar arbeid voor een volledig pensioen, drie jaar meer dan nu.

Volgens het princiepsakkoord zal 38,5 jaar arbeid nodig zijn voor een volledig pensioen, en zal men daarmee toch al op 65 jaar met pensioen kunnen gaan. De andere werknemers zullen 37 jaar moeten werken om op 67 met pensioen te kunnen gaan met een volledige uitkering.

Jongeren en moeders

De regering zegde toe dat jongeren ook hun stageperiode zullen mogen meetellen voor de berekening van het aantal gewerkte jaren, met een maximum van twee jaar. Hetzelfde voor Spanjaarden die stoppen met werken om voor de kinderen te zorgen, in de praktijk vooral vrouwen: die mogen negen maanden per kind meetellen, eveneens met een maximum van twee jaar.

Spanje telt momenteel vier miljoen werklozen. Vooral de jeugdwerkloosheid ligt hoog.

Volgende week debatteert het parlement over het voorakkoord. De kritiek van de oppositie, vooral van de conservatieve Partido Popular (PP), zal hard zijn maar de verwachting is dat ze zich uiteindelijk achter het akkoord zal scharen omdat de vakbonden ermee hebben ingestemd. Meteen na het afsluiten van het princiepsakkoord belde Zapatero naar oppositieleider Mariano Rajoy (PP) om zijn steun te vragen.