"Spanje draait klok terug in milieubeleid"

Nieuws

"Spanje draait klok terug in milieubeleid"

Tito Drago

05 februari 2012

Spaanse milieuorganisaties zijn verbolgen over de koerswijzigingen die hun nieuwe regering aankondigt in het milieubeleid. Een stap weg van de groene economie, luidt het verdict.

Mario Rodríguez, de directeur van Greenpeace in Spanje, roept al op tot een algemene mobilisatie “om te eisen dat de vooruitgang die de voorbije twee decennia werd geboekt in de verdediging van het milieu, niet verloren gaat.” Ook gerechtelijke acties zijn volgens Rodríguez denkbaar.

Grijze economie

Ook de socialistische oppositie schiet met scherp. “De grijze economie rukt weer op”, oordeelt José Díaz Trillo, de socialistische minister van milieu van de deelstaat Andaloesië. Volgens hem verlaat de federale regering van de conservatieve premier Mariano Rajoy die sinds 21 aan de macht is de groene koers die Spanje de voorbije jaren aanhield.

De aanleiding van de polemiek is de aankondiging van Miguel Arias Cañete, federaal minister van Landbouw, Voedsel en Leefmilieu, dat er een “grondige” herziening van de kustwet uit 1988 komt. Die hervorming moet “de bescherming van de kusten verzoenen met economische activiteiten die geen schade aanrichten.” De regering wil onder meer mogelijk maken dat “gebieden die al afgetakeld zijn en geen milieuwaarde meer hebben, voor economische doeleinden worden ingezet.”

Dat doet in Spanje de alarmbellen rinkelen. De betonnering van uitgestrekte kustgebieden zonder veel oog voor het milieu heeft Spanje de voorbije decennia onder meer openlijke kritiek opgeleverd van de Europese Unie. Milieuorganisaties vrezen dat de aangekondigde wetswijziging de bescherming van de overgebleven ongerepte kustgebieden zal verminderen. Dat leiden ze ook af uit aankondigingen van minister Arias Cañete dat het beheer van de natuurgebieden en van de watervoorraden in het land zal gestroomlijnd worden.

Milieubeleid als hinderpaal

“Uit de woorden van de minister blijkt duidelijk dat de huidige regering het milieubeleid ziet als een hinderpaal voor de economische ontwikkeling van het land, en niet als een kans om uit de crisis te raken”, zegt Rodríguez. Greenpeace vreest onder meer dat de nieuwe beleidsmakers soepeler zullen omspringen met de milieueffectenrapportage die nodig is voor de uitvoering van grote industriële projecten.

Greenpeace klaagt ook dat de nieuwe minister in het midden laat of hij achter een reductie van de CO2-uitstoot met 30 procent tegen 2020 staat. Milieubeschermers vinden dat het absolute minimum voor een geloofwaardig beleid tegen de klimaatverandering. Greenpeace eist dat de regering een einde maakt aan de subsidiëring van alle vervuilende industriesectoren, en bijvoorbeeld ook geen gratis uitstootrechten meer toekent aan stroomproducenten.