Spanje, Frankrijk en Portugal tot helft meer kans op bosbranden

De wereld zet zich maar beter schrap voor een verdere toename van het aantal bosbranden. Ook landen zoals Spanje, Frankrijk en Griekenland hebben tot 50 procent meer kans op zo’n incident. Dat is de conclusie van een analyse van honderden extreme branden tussen 2002 en 2013.

  • USFWS-Pacific Region CC BY-NC 2.0 USFWS-Pacific Region CC BY-NC 2.0

Onder leiding van Australische onderzoekers rangschikte een internationaal team in totaal 23 miljoen landschapsbranden, van korte veldbranden tot enorme bosbranden die weken aanhouden.

Op basis van intensiteit selecteerden ze de 478 meest extreme incidenten, die ze analyseerden om de omstandigheden in kaart te brengen.

‘Dergelijke extreme branden zijn een natuurlijk en wereldwijd fenomeen, met name in beboste gebieden waar de droge seizoenen erg uitgesproken zijn’, zegt David Bowman, hoogleraar aan de Universiteit van Tasmanië en coördinator van de studie in Nature Ecology and Evolution.

Droogte na nat seizoen

‘Maar uit het onderzoek bleek dat de extreem intense branden geassocieerd kunnen worden met afwijkend weer, zoals droogte, opvallend hevige wind of, in woestijnregio’s, volgend op opvallend natte seizoenen.’

‘De projecties wijzen op een gemiddelde toename in het aantal dagen waarop extreme branden kunnen uitbreken met 20 tot 50 procent’

De resultaten van de analyse wijzen op een toename van dergelijke extreme bosbranden, naarmate de klimaatverandering steeds vaker de omstandigheden schept waaronder ze kunnen ontstaan.

Dat is vooral het geval aan de oostkust van Australië, delen van de VS en vrijwel alle landen rond de Middellandse Zee, waaronder Portugal, Spanje, Frankrijk, Griekenland en Turkije.

‘De projecties wijzen op een gemiddelde toename in het aantal dagen waarop extreme branden kunnen uitbreken met 20 tot 50 procent, maar die toename is groter in onder meer het gebied rond de Middellandse Zee’, zegt Bowman.

Steden

De wetenschappers gingen ook na in welke mate de bosbranden directe gevolgen hadden voor de mens. ‘Van die 478 branden identificeerden we 144 gevallen van economisch en sociaal rampzalige bosbranden, die ook gebieden in de as legden waar mensen gebouwd hadden’, zegt Bowman.

‘Dat was onder meer het geval in het zuiden van Australië en het westen van Noord-Amerika.’

‘Een stad neerpoten vlakbij een erg ontvlambare vegetatie is een recept voor een ramp’

De wetenschappers waarschuwen vooral voor de veiligheid van sommige steden die aan beboste gebieden grenzen in dergelijke gebieden.

‘Een stad neerpoten vlakbij een erg ontvlambare vegetatie is een recept voor een ramp’, zegt Bowman.

‘Iedereen begrijpt dat gebouwen bestand moeten zijn tegen aardbevingen in gebieden die daar gevoelig voor zijn.

Maar het vreemde met vuur is dat we branden zien als iets tijdelijk dat we daarna zo snel mogelijk willen vergeten.’

Dat is gevaarlijk, zegt Bowman, want we zouden net inspanningen moeten doen om steden bestand te maken tegen branden en daar ook rekening mee houden bij het ontwerp van gebouwen.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten kenden in de onderzochte periode veruit de meeste rampzalige bosbranden. De branden legden in 2015 alleen al meer dan 4 miljoen hectare in de as.

‘We kunnen grote, intense branden niet stoppen, ze nemen toe door de klimaatverandering’

De bestrijding ervan kostte 2 miljard dollar.

‘We kunnen grote, intense branden hier niet stoppen in de VS, en ze nemen toe door de klimaatverandering.’

Dit stelt Crystal Kolden van de Universiteit van Idaho, die meewerkte aan het onderzoek.

‘Maar we kunnen wel de schade door die branden beperken, onder meer door gemeenschappen voor te bereiden op branden en ze veerkrachtig te maken.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2771   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift