Spectaculair radarsysteem moet Amazonewoud beschermen

Nieuws

Spectaculair radarsysteem moet Amazonewoud beschermen

Mario Osava

29 juli 2002

De Braziliaanse president Fernando Henrique
Cardoso stelde vorige week in de stad Manaus een nieuw grootschalig
bewakingssysteem voor het Amazonewoud voor. Dat moet de militaire-,
politiële- en milieucontrole op het woud sterk uitbreiden. 25 radars, 8
vliegtuigen, 87 satellietbeeldstations en 200 platformen voor
dataverzameling zullen in 'real-time' informatie bieden over wat zich in
60 procent van het Braziliaanse regenwoud afspeelt. Cardoso noemde het
Amazone Bewakingssysteem (SIVAM) van historisch belang. Maar volgens
milieuactivisten zal het weinig bijdragen tot een duurzaam beheer van het
woud.

Volgens Paulo Adario, hoofd van de Greenpeace-campagne voor het Amazonewoud
is er geen enkele garantie dat de overheid de informatie ook zal gebruiken
om de verantwoordelijken voor het leegkappen van het woud op te sporen en
te stoppen.Het systeem zal ook nooit de directe actie op het terrein
kunnen vervangen, want dat blijft de enige manier om degenen die het woud
vernietigen en vervuilen te identificeren en te straffen. Milieugroepen
zelf hebben niet de mogelijkheden of middelen om gebruik te maken van de
overvloed aan informatie die hierdoor beschikbaar wordt, stelt Gilney
Viana, milieuactivist en parlementslid voor de staat Mato Grosso.

Het belangrijkste doel van SIVAM is het luchtverkeer te controleren en het
gebied te verdedigen tegen drugshandelaars en gewapende groepen in
buurlanden zoals Colombia.
Boven het Braziliaanse amazonewoud vinden jaarlijks zo’n 1500
ongeautoriseerde vluchten plaats. Volgens de overheid houdt 90 percent
daarvan verband met de drugshandel. SIVAM wil ook een samenwerking creëren
tussen de 8 landen die het Amazonewoud delen. De nieuwe Colombiaanse
president Alvaro Uribe heeft al interesse getoond in de informatie die
door SIVAM verzameld wordt, stelde Cardoso.

Toch zal 80 procent van de informatie die SIVAM vergaart betrekking hebben
op het milieu, zegt de luchtmacht. Het gaat ondermeer om informatie van
drie satellieten die een licht kan werpen op de ontbossing, de toestand van
het water en het gebruik van de bodem. Het systeem zal ook toelaten om de
weinig gekende minerale bronnen in het amazonewoud in kaart te brengen.

SIVAM is momenteel nog maar gedeeltelijk operationeel. Ongeveer één vierde
van de installaties moeten nog worden afgewerkt, waaronder drie van de
controlecentra. Het eerste centrum, het Regionaal Manaus Bewakingscentrum,
waar de informatie gecentraliseerd wordt, werd tijdens de voorstelling
geopend. De andere twee centra in Belem en Porto Velho zullen de komende
maanden operationeel worden. Als SIVAM volledig werkt, zal het 2100 directe
jobs opleveren. Er hangt een prijskaartje van 1.4 miljard dollar aan, de
grootste kost betreft de aankoop van digitaal elektronisch materiaal.

Het project is ondertussen al niet meer onbesproken. Sinds in 1997 de
eerste stappen voor SIVAM werden gezet, doken al schandalen op. Zo is er de
klacht dat de Amerikaanse radarontwerper Raytheon om onduidelijke redenen
het contract kreeg om het materiaal te leveren. Critici zijn ook bezorgd
dat de Verenigde Staten toegang zullen krijgen tot geheime informatie van
Brazilië. Maar volgens Tarcisio Muta, de directeur van Atech, het bedrijf
dat de computerprogramma’s ontwikkelt, is dat risico onbestaande. Ook
defensieminister Geraldo Quintao veegde de kritiek van tafel: Kritiek op
een project dat zo belangrijk is voor onze onafhankelijke toekomst is
oneerlijk.