Spioneren voor het vaderland

Nieuws

Spioneren voor het vaderland

14 februari 2008

Een Amerikaanse beursstudent, die enkele maanden in Bolivia verblijft, werd door de Amerikaanse ambassade gevraagd om namen, adressen en bezigheden van Cubanen en Venezolanen die hij in Bolivia zou tegenkomen, te noteren en door te spelen aan de ambassade.

Dat schrijft Maarten Lambrechts, die er als coöperant werkt bij een ngo die kleine landbouwers en indianen ondersteunt, op het Wereldblog van MO.be. De Amerikaanse beursstudent werkte een tijd lang bij Maarten Lambrechts: ‘Alex was heel verontwaardigd: hij vond dat hij werd gevraagd te spioneren. Hij vertelde me ook dat hij overwoog om zijn verhaal openbaar te maken in de pers. En hij heeft het dan ook gedaan.’
Volgens Lambrechts illustreert het verhaalde toenemende spanningen tussen Bolivia en de Verenigde Staten. Bolivia heeft zich door zijn nauwe banden met het Cuba van Castro en het Venezuela van Chávez bij de landen geschaard die door de Verenigde Staten flink in de gaten worden gehouden.

Lees verder op het wereldblog: Spionage en diplomatiek gekrakeel.