Sri Lanka gaat ngo's strenger aanpakken

Nieuws

Sri Lanka gaat ngo's strenger aanpakken

Feizal Samath

02 maart 2010

Sri Lanka wil plaatselijke en buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (ngo's), die jarenlang veel vrijheid hadden, minder speelruimte geven. Een wet uit 1980 moet daarvoor geamendeerd worden.

Het ministerie van Binnenlands Bestuur zegt dat met het amendement de wet aangepast wordt aan de ontwikkelingen van deze tijd. Plaatselijke en regionale ngo’s groeiden sinds het begin van de jaren tachtig, de periode waarin gevechten uitbraken tussen Tamilrebellen en overheidstroepen, van enkele tientallen naar enkele honderden. De overheid stelt dat de ngo-wet uit 1980 niet genoeg ruimte geeft om iets te doen met beschuldigingen dat sommige internationale ngo’s zich bezighouden met politiek werk.
Vorige week zei premier Ratnasiri Wickramanayake in de krant Daily Mirror dat de nieuwe maatregelen ervoor kunnen zorgen dat het gebrek aan verantwoording en de politieke activiteiten van organisaties die te ver van hun doelstellingen afdwalen, aangepakt kunnen worden.

Vredesproces

Kritiek van de regering op internationale ngo’s is niet nieuw. Rajiva Wijesinhe, secretaris van het ministerie van Rampenmanagement en Mensenrechten, zegt dat de regering wil weten waar ngo’s hun geld aan uitgeven. Sinds het vredesproces uit 2002, toen Tamilrebellen in gesprek gingen met de regering, is daar volgens hem al geen zicht op. “De Tamiltijgers wilden dat de internationale gemeenschap een belangrijker rol ging spelen in het vredesproces en daarmee is de ellende begonnen.”
Tijdens dat vredesproces kwamen de rebellen een staakt-het-vuren overeen en begonnen onderhandelingen. Na een paar jaar liep het proces vast en braken er nieuwe gevechten uit. Ngo’s hadden inmiddels allerlei projecten lopen, variërend van activiteiten om het vertrouwen te herstellen tot wederopbouw in oorlogsgebieden. Het werk van sommige groepen riep echter wantrouwen op bij de regering, omdat er sympathie voor de Tamil-zaak uit zou blijken.

Noorse bemoeienis

Firzan Hashim, plaatsvervangend directeur van het Consortium van Humanitaire Bureaus (CHA), een overkoepelend orgaan van tientallen internationale en plaatselijke ngo’s, rekent de laatste kritiek op ngo’s tot de gebruikelijke retoriek. “Tot nu toe hebben we nog geen verzoeken gehad van de overheid of het ngo-secretariaat, dat verantwoordelijk is voor alle ngo’s, om ons te verantwoorden.”
In de afgelopen achttien maanden werden ngo’s wel meer in de gaten gehouden, zegt hij. Mensen worden uitgebreider doorgelicht voordat ze een visum krijgen en buitenlanders moeten kunnen aantonen dat ze gekwalificeerd zijn en dat hun werk niet door Sri Lankanen kan worden gedaan.
De regering maakt zich niet zozeer zorgen over medewerkers van Aziatische ngo’s, zegt Hashim. “Het gaat vooral om westerse landen en in het bijzonder Noorwegen.” Ambtenaren stellen zich vooral vijandig op naar dit land, omdat het in 2002 bemiddelde bij de vredesbesprekingen. Noorwegen zou daarbij volgens hen partij hebben gekozen voor de Tamilrebellen.