'Sri Lanka heeft geloofwaardigheidsprobleem'

Nieuws

'Sri Lanka heeft geloofwaardigheidsprobleem'

Feizal Samath

23 maart 2010

Onder druk van het Westen werkt Sri Lanka aan een 'routekaart' naar burgerrechten en politieke vrijheid. Mensenrechtenactivisten zijn sceptisch over het plan.

“Dit zal weer een plan worden dat de papieren fase niet overstijgt, bedoeld om de internationale gemeenschap een plezier te doen en om te laten zien dat Sri Lanka zich houdt aan de VN-conventies op het gebied van mensenrechten”, zegt een activist die anoniem wil blijven.
Niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zeggen betrokken te zijn geweest bij de eerste discussies over het Nationale Plan voor de Mensenrechten. Daarna werden ze echter buitengesloten. Ze weten niet wat er in het inmiddels opgestelde ontwerpplan staat. “De ngo’s namen deze discussies serieus, ook al bestond hier en daar cynisme over de geloofwaardigheid van de regering”, zegt Jehan Perera, directeur van de Nationale Vredesraad (NPC).
Vorige week verklaarde Mahinda Samarasinghe, de minister van Mensenrechten, dat het nationale plan binnenkort gepresenteerd wordt aan de internationale gemeenschap. Hij wilde geen details geven over de inhoud, maar zei alleen dat “het plan laat zien dat we vastbesloten zijn om martelingen en verdwijningen tot een minimum terug te brengen of zelfs helemaal te voorkomen.”

Onderzoek

Sinds vorig jaar ligt Sri Lanka onder vuur wegens beschuldigingen van mensenrechtenschendingen. Die zouden vooral hebben plaatsgevonden in de laatste fase van de gevechten tussen overheidstroepen en Tamilrebellen, begin 2009. Ook mensenrechtenactivisten en journalisten waren het doelwit. Meer dan een dozijn journalisten vluchtte naar het buitenland, uit angst voor vergelding voor hun verslaggeving. Sommige mensenrechtenactivisten zouden op een lijst met ‘doelwitten’ van de Srilankaanse inlichtingendiensten staan.
De regering heeft die beschuldigingen herhaaldelijk ontkend. Maar vorig jaar weigerde zij onderzoekers van de Europese Unie (EU) die zich wilden laten informeren over mensen- en arbeidsrechten, toegang tot het land.
 
Omdat de overheid niet wilde meewerken aan het onderzoek, concludeerden de onderzoekers dat Sri Lanka zich niet hield aan de VN-conventies op het gebied van mensenrechten en arbeidswetgeving. Ze adviseerden de EU om het land niet in aanmerking te laten komen voor een nieuwe ronde belastingvrije invoer naar Europa.